- Sammen står vi sterkere

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiene i Hedmark og Oppland ser ikke behov for å slå sammen de to fylkene. - Men vi skal samarbeide over fylkesgrensa, og støtte hverandre. Da står vi sterkere, sier leder i Hedmark Arbeiderparti, Knut Storberget.

DEL

- Jeg ble ikke valgt som leder i Hedmark Arbeiderparti for å drive lokaliseringsstrid. I stedet setter vi oss ned sammen og ser på de mulighetene denne delen av landet har. Så drar vi lasset sammen, sier Storberget.

Sammen med sin stortingskollega Tor Hagebakken, som er fylkesleder i Oppland Arbeiderparti, brukte han kort tid på å sette opp ei liste som de to fylkene kan stå sammen om og legge vekt bak.

Både Hagebakken og Storberget avviser region reformen og tvangssammenslåingen av Hedmark og Oppland. Begge er også klare på at det er en reform Arbeiderpartiet ønsker å reversere dersom de inntar regjeringskontorene til høsten.

- Vi har allerede et godt samarbeid på mange områder, også på Stortinget. Tvangssammenslåinger er et steg i feil retning, er de enige om.

- Sjøl om vi ikke er med på alt det rare Høyre finner på, er vi ikke mot  endringer og utvikling. Men det vil vi samarbeide om, støtte hverandre og skape vinn-vinn situasjoner, sier de.

- Under den blå-blå regjeringa går utviklingen på Innlandet i feil retning. Det er den vi skal snu. Det handler om prioriteringer, og det handler om ressurser. Derfor har vi også varslet at vi vil reversere 15 milliarder kroner av de blå-blå sine skatteletter, slår de fast.

De to partilederne forteller at de brukte kort tid på å sette opp ei liste på 10 punkter som de kan stå sammen om.

- Det er viktig at vi legger til rette for livskraftige bygder og dalfører. Vi vil også utvikle Mjøsregionen som en felles bo- og arbeidsregion, sier Storberget.

- Like så er kommunikasjoner viktig. Vi vil ha dobbletsporet fram til Lillehammer i 2030.  Å utsette det til 2034 er et tilbakeskritt, sier Storberget.

I tillegg til jernbane og E6 er de to lederne også opptatt av kommunikasjonene på tvers, fra Gjøvik til Trysil og fra Fagernes til Hamar. Derfor er også sammenknytning av Dovre- og Gjøvikbanen et viktig poeng.

- Så er det utrolig viktig at hele Innlandet får dekning med høyhastighets bredbånd, slik at alle kan delta i den digitale revolusjonen, understreker han.

En aktiv landbrukspolitikk, med en helt annen innretning enn den nylig framlagte landbruksmeldinga, er et annet viktig punkt.

Kompetanseoppbygging, satsingen på NTNU Gjøvik og etablering av Innlandsuniversitetet er andre senrale elementer, og det samme med satsinegen på bioøkonomi.

De to partilederne ønsker også både et sentralt sjukehus og Mjøsregionen, og aktivitet i dagens sjukehusbyginger.

Økt samfunnssikkerhet i form av satsing på cyberforsvaret på Jøstadmoen og samfunnssikkerhet på Rena, og fortsatt utvikling av Heimevernet blir også framhevet, og i samme sammenheng: Helikopterbase på Innlandet.

- Så går vi inn  for å flytte hele Politihøgskolen fra Oslo til Kongsvinger, sier Storberget.

Reiselivssatsing i Innlandet, og økt støtte til industrien, i særdeleshet Raufossmiljøet, er det tiende og - foreløpig - siste punktet.

- Dette er satsinger vi er enige om. Her kan vi støtte hverandre. Og når to fylker snakker samme sak, blir det også lettere å få gehør videre. Da blir vi hørt, er Storberget og Hagebakken enige om.

Artikkeltags