– Regjeringen må ta ansvar for enslige mindreårige

Regjeringen må vise vilje og ta ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mens de er her, mener SVs Karin Andersen.

Regjeringen må vise vilje og ta ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mens de er her, mener SVs Karin Andersen. Foto:

Det finnes ingen unnskyldning for at mottakene svikter enslige mindreårige asylsøkere, mener SV.

DEL

(Siste) Norske asylmottak klarer ikke å gi enslige mindreårige stabilitet eller trygghet, viser en fersk Fafo-rapport som ble lagt fram tirsdag. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er ikke overrasket.

– Dette har alle visst lenge, og det finnes ingen unnskyldning for å ha det slik. Barneombudet, Redd Barna og flere andre organisasjoner har kommet med flere bekymringsmeldinger om forholdene for de enslige mindreårige mellom 15 og 18 år uten at regjeringen har brydd seg, hevder Andersen overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Krever økt bemanning

SV-politikeren presiserer at regjeringen er blitt presset av Stortinget til å gjøre noen forbedringer, men sier samtidig at «det er ingen vilje til å ta ansvaret for at dette er ungdom som Norge har fullt ansvar for mens de er her».

– Bemanningen må opp slik at disse ungdommene kan få et lite fotfeste i livet sitt, sier hun.

– Alle trenger individuelle tilbud, men det er ikke slik at de enslige mindreårige asylsøkerne trenger færre voksne enn andre barn i barnevernet. Motsetningene mellom enslige mindreårige asylsøkere og norske barn i barnevernet som regjeringen tegner opp, er falske, hevder Andersen.

Føler seg utrygge

To tredeler av ungdommer som møtte opp da Fafos forskere arrangerte allmøter, sa de følte seg utrygge på mottak, viser Fafo-rapporten. Sissel Aarak i SOS-barnebyer sier at enslige mindreårige asylsøkere plasseres i et system som ikke er tilrettelagt for å ivareta barn over en lengre tid.

– Dette er krigsskadede, livredde, ensomme unge som har vært uten voksne i lang tid. Unge som har tatt seg fram i en nådeløs og farlig verden der kriminelle er ute etter dem. Mange utsettes for overgrep på ferden, og det lille som måtte ha vært av tiltro til voksne og myndigheter, er ødelagt, understreker Andersen.

– Ingen hadde godtatt at ansvaret for traumatiserte norske ungdommer i 15-16 årsalderen uten foreldre skal være slik som det er i asylmottak for enslige asylsøkere over 15 år, tilføyer hun.

120 millioner ekstra

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) kjenner seg ikke igjen i kritikken fra SV, men innrømmer samtidig at rapporten ikke var lystig lesning. Hun reagerer på at tilbudet ved de ulike mottakene varierer i altfor stor grad.

– Det er en grunn til at vi i 2017 bevilget 120 millioner kroner ekstra for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i mottak. At situasjonen tas på alvor bekreftes også av at Utlendingsdirektoratet (UDI) har bestilt denne rapporten for å evaluere og ha en gjennomgang av forholdene, sier Johnsen til ANB.

– Jeg forventer imidlertid at UDI rydder opp og tar grep. Det skal være en forutsetning at barn føler seg trygge i mottak. Saker som angår enslige mindreårige må prioriteres i systemet, og det må komme en rask avklaring på hvem som får opphold og avslag, påpeker Johnsen.

Fafo-rapporten blir viktig i regjeringens varslede integreringsstrategi.

– Selv om det nesten er en stopp i ankomster nå, må vi planlegge for noen år framover og rigge til en god organisering. Ressursene må settes inn i mottak for å unngå et dårlig utgangspunkt for barna. Minst like viktig er det at bosettingen av de enslige mindreårige som har fått oppholdstillatelse skjer raskere enn nå, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Det skal være en forutsetning at barn føler seg trygge i mottak, understreker Høyres Kristin Ørmen Johnsen.

Det skal være en forutsetning at barn føler seg trygge i mottak, understreker Høyres Kristin Ørmen Johnsen. Foto:

Dette har alle visst lenge, og det finnes ingen unnskyldning for å ha det slik.

Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV)

Til stor hjelp

UDI tar utfordringene som beskrives i rapporten på alvor.

– Det har vært for stor variasjon og for lite helhetlig systematikk ved mottakene. Denne rapporten er til stor hjelp og gir oss konkrete rammer og verktøy for hvordan vi kan systematisere arbeidet vårt, sier Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI, til ANB.

Lange sier at omsorg kan være et ullent begrep, men at rapporten har hjulpet UDI med å definere hva god omsorg er overfor enslige mindreårige på et mottak. Det handler om regelmessige måltider, søvn, tette relasjoner til voksne, forutsigbarhet og ledelse.

– Rapporten sier noe om hvordan alle ansatte må være en del av en helhetlig tenkning på et mottak når det gjelder omsorgsarbeid. Ungdom i denne alderen har behov for tett oppfølging av voksne og stabile rammer, påpeker Lange.

UDI bestilte denne forskningsrapporten fordi botiden for enslige mindreårige økte etter de høye ankomstene i 2015. Saksbehandlingstiden økte, flere måtte flytte gjentatte ganger og flere fikk tillatelser med ulike begrensninger. I sum ble det mer uro ved mottakene.

– Noe av det positive er at forskerne fant mindre vold og aggresjon enn ventet. De ansatte får også ros for den jobben de gjør, men utfordringen har vært omsorgsbegrepet. Det har vært tolket forskjellig i mottakene, men det gjør vi noe med nå, sier Birgitte Lange. (ANB)

Rapporten fra Fafo har hjulpet oss med å definere hva god omsorg er overfor enslige mindreårige på et mottak, sier assisterende direktør Birgitte Lange i UDI.

Rapporten fra Fafo har hjulpet oss med å definere hva god omsorg er overfor enslige mindreårige på et mottak, sier assisterende direktør Birgitte Lange i UDI. Foto:

Artikkeltags