Full strid om Frp-ukultur

SNakke sammen:  Både fylkesleder Johan Aas og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen har støtte i den uformelle gruppa protestantene henviser til. Arkivfoto

SNakke sammen: Både fylkesleder Johan Aas og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen har støtte i den uformelle gruppa protestantene henviser til. Arkivfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ei gruppe partimedlemmer som henvender seg direkte til sentralstyret og forlanger opprydding i fylkespartiet, og ei annen gruppe som samarbeider tett, også med tidligere ekskluderte medlemmer, for å styre partiet. Dette er ingredienser i Hedmark FRP i dag.

DEL

Det er i kjølvannet av Arnkværnsaken disse forholdene kommer opp.

Spørsmålet om Hans Kristian Arnkværns videre partimedlemskap skal nå avgjøres av sentralstyret i FRP. Fylkesstyret holder fast ved at han er fratatt sitt medlemskap.

Les også: Nedfallsfrukt i eplehagen

Protestopprop

Dette har fått ei gruppe på 14 nåværende og tidligere partimedlemmer fra flere kommuner i fylket til å sende en henvendelse direkte til sentralstyret.

– Vi aksepterer ikke at man hiver ut den mest kjente lokalpolitikeren i Hedmark på grunn av en sak som kunne og burde vært løst internt, heter det blant annet i henvendelsen.

Men de 14 er også opptatt av det de oppfatter som den rådende partikulturen i Hedmark Frp.

– Det har over flere år vært betydelige problemer av organisatorisk karakter i Hedmark FRP. Vi har sett oss lei av at disse problemene gang på gang neglisjeres. Det er gjort gjentatte forsøk internt på å få bukt med fryktkultur, baksnakking, trakassering og mobbing. En gruppe framtredende personer som samarbeider med folk utenfor partiet aktivt spiller en stor rolle i å sverte partikolleger, utelukkende for å ha kontroll, eliminere trusler og sikre posisjoner for enkelte, heter det videre.

Gruppene

Det er dette underskriverne vil at sentralstyret skal ta tak i.

De 14 er Stig Vestlie, Ringsaker FRP, Susanne Von Ohle, Elverum FRP, Eric Frettem, Løten FRP, Thomas Elnes, Ringsaker FRP, Katrine J. Solberg, Åmot FRP, Cecilie Fallet, FpU, Tom Hågensen, tidligere medlem, Kjell Arne Slettum, Ringsaker FRP, Stine Mikkelsen, Hamar FRP, Tone Coucheron, tidligere medlem, Hans Petter Flagstad, tidligere medlem, Vibeke Landre, tidligere medlem, Jostein Kristiansen, Fpu og Morten Kolbjørnsen. Åmot FRP.

Den gruppen de henviser til i henvendelsen til sentralstyret skal bestå av folk som Roy Holseter, Grue, Truls Gihlemoen, Stange, Arne Gunnar Aunøien, Tynset, og tidligere ekskluderte Frp- medlemmer som Johnny Wæhler, Hamar, og Willy Fauchald. Både stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen og fylkespartileder Johan Aas skal angivelig ha en tilknytning til denne gruppen.

«Å vinne krigen»

I utgangspunktet var angivelig også Knut Hageberg, Nord-Odal, med i gruppen. Han er også ekskludert fra partiet nå. På grunn av hans motstand mot partileder Aas, er han visstnok "satt på vent" i gruppen, ifølge Johnny Wæhler.

I en e-postutveksling mellom gruppemedlemmene vises det blant annet til målsettingen om "å vinne den store krigen". Det framgår også tydelig at det eksisterer en avtale mellom dem om hvordan man skal arbeide for dette.

– KG (Knut Gunnar Larsen, regionsekretær for Hedmark FRP) har en avtale om at vi IKKE skulle gjøre noen utspill utad før fylkesstyremøte den 15. august. Da skal Arnkværnsaken opp. Målet for Hedmark FRP/KG er å få kontroll over alt det som har skjedd de siste årene, heter det blant annet i en e-post fra Aunøien, hvor det også blir understreket: En avtale er en avtale.

«Roe ned bråkmakerne»

Til spørsmålet om de ekskluderte kan tas inn i varmen igjen, er oppfordringen, ifølge e-postutvekslingen, fra Tor Andre Johnsen at de skal sende en mail til Johan Aas og be om å bli meldt inn igjen – "så vi får med dere mot alle disse "mørke" kreftene". I samme e-post gir Johnsen også uttrykk for viktigheten av å "få roet ned de to-tre bråkmakerne vi har i Hedmark".

Leder i Hedmark FRP, Johan Aas, ønsker ikke å kommentere oppropet fra de 14.

«Arnkværn ødelegger»

– Som leder i Hedmark FRP er jeg opptatt av å bygge en god organisasjonskultur og jobbe for politisk gjennomslag for partiet. Denne saken bunner i en sak som er ferdigbehandlet i fylkesstyret og er nå en ankesak i sentralstyret, sier han.

I en e-post til Fauchald sier Aas for øvrig dette om Arnkværn-saken:

– Jeg kommer til å være meget klar ovenfor hovedorganisasjonen. De skal ikke overprøve fylkesstyrets vedtak. Arnkværn ødelegger for oss alle.

På spørsmål om gruppen med Holseter, Gihlemoen, Wæhler og de andre er Aas sin korte kommentar:

– Det er vel ikke ulovlig at folk prate sammen eller sender meldinger til hverandre.

Han slår for øvrig fast at han ikke ønsker å drøfte pågående saker i media.

Artikkeltags