Banket igjennom Ringsaker-budsjettet mandag kveld - Ringsaker Ap vil utrede et gratis skolemåltid

Mandag kveld ble Ringsaker-budsjettet for 2019 i praksis banket igjennom på to og en halv time av Ringsaker Ap i Moelv. Partiet fraviker kun noen hundretusener fra rådmannens budsjettforslag.