Budsjettet skapte debatt i formannskapet: går mot utredning av skolestrukturen i nordre Ringsaker

Først og fremst framtiden til Fagernes skole og skolestrukturen i nordre Ringsaker ble diskutert da formannskapet i dag behandlet Ringsaker-budsjettet. Sundheimen og Bema ble også debattert da Ap, SV og MDG fikk flertall for sitt budsjettforslag.