Ordføreren får 53 100 kroner mer i lønn

Fra 1. januar 2020 vil den årlige godtgjørelsen til ordføreren i Ringsaker stige med over 50 000 kroner.