Midt i valgkampinnspurten er det én sak alle partiene i Ringsaker er helt enige om

Alle partiene i Ringsaker har nå signert på en garanti for at ingen familier i kommunen skal få avkortet sosialhjelpen fordi de mottar barnetrygd.