Klokken 16.00 har Fylkesmannen i Innlandet, sammen med fylkeslegen kalt inn til pressekonferanse. Der skal det orienteres om et iniativ, som har blitt tatt i dag. Pressekonferansen skal sendes over videotjenesten Skype. Ringsaker Blad kommer tilbake med mer.