Ved å skyve pasientene foran seg og komme med skremselspropaganda forsvarer Høyre mer privatisering av helsevesenet på bekostning av det offentlige sykehustilbudet. Det gjør de selv om deres egen evaluering av privatiseringen viser at det verken kortet ned helsekøene eller ga et bedre helsetilbud. Ordningen er også komplisert og mange fant ikke fram til det tilbudet de ønsket. For at flere skal få god helsehjelp vil Arbeiderpartiet heller satse på det som har virka de siste 50 årene, på våre felles sykehus som sikrer alle et godt helsetilbud.

Jens Stoltenberg sin regjering innførte fritt sykehusvalg i Norge da han var statsminister. Folk tar gode valg til hvor de ønsker behandling. Helsevesenet i Norge er blant verdens beste fordi vi har et sterkt offentlig sykehus finansiert av skatten vi alle betaler, hvor vi kan velge behandlingssted, og hvor vi også har private helsetilbud som et tillegg. Denne gode vinneroppskriften som har tjent oss godt ble dessverre forlatt av Bent Høie og Høyre når de valgte å gi private fri etableringsrett og automatisk penger som trekkes fra sykehusene når de etablerer tilbud. Etter krevende år med korona, og store helseutfordringer i Norge så ble sykehusene tappet med over 2 milliarder kroner fra 2016 til nå. Sykehuset Innlandet har måttet betale 73 millioner kroner til private aktører på grunn av Høyres privatiseringsiver. Det er Arbeiderpartiet rykende uenige i. For mens Høyre vil ha privatisering for de få, vil Arbeiderpartiet ha et sterkere offentlig helsetilbud for alle.

Det er sykehusene som er kronjuvelen i vårt felles helsevesen, og det er der vi må sørge for at det er nok kapasitet og kvalitet slik at flere får den hjelpa de trenger. Vi skal altså beholde fritt sykehusvalg som sikrer pasientene rett til å velge mellom både offentlige sykehus og private eller ideelle aktører som har avtale med sykehusene. Det sikrer alle pasienter god og riktig helsehjelp. Da slipper pasientene eller pårørende å lete opp tilbud, slik som privatiseringsreformen fritt behandlingsvalg legger opp til.

De tre stortingsrepresentantene fra Høyre, Kari-Anne Jønnes, Anna Molberg og Tone Trøen, rykker ut i Ringsaker Blad og de synes det er helt greit at Sykehuset Innlandet har fått mindre penger. Begrunnelsen til Høyre er at å bruke de samme skattepengene til helse på private aktører er like godt brukte helsekroner som å bruke de på sykehusene. Når evalueringen Høyre selv bestilte viser at dette ikke har hatt noen særlig positiv effekt på helsevesenet, mens sykehusene har mistet 2 000 millioner kroner og fått et svekket tilbud, da burde selv Høyre erkjenne at privatisering ikke er løsningen. Koronapandemien viser at vi trenger å satse på trygge, sterke lokalsykehus også i framtiden for at folk skal få den helsehjelpa vi trenger.

De tre høyrerepresentantene bruker mennesker som sliter med rusavhengighet og psykisk helse for å fremme mer privatisering. Selvfølgelig skal folk med helseproblemer få hjelp. Forskjellen er at vi ønsker at dette skal styres av de offentlige sykehusene. Og der det offentlige ikke har tilstrekkelig tilbud, skal vi fortsatt ha avtaler med private og veldedige helseaktører. Vi vil alltid sette pasienten fremst, og det gjør vi ved å sikre et best mulig offentlig helsetilbud for alle uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka.

Vi i Arbeiderpartiet jobber knallhardt for å få på plass et nytt Mjøssykehus. Men for å få på plass et nytt sykehus må Sykehuset Innlandet styrke sin økonomiske situasjon. Det gjøres ikke ved å føre en politikk som åpner for flere private aktører med sugerør inn i statskassa. Det burde også Høyre sine representanter fra Innlandet være opptatt av, i stedet for å være så opptatt av Høyre sin partiideologi og forsvare et system som ikke fungerer.