Torsdag 22. september vedtok styret i Helse Sør-Øst å bygge Mjøssykehuset i Moelv, framfor null pluss-alternativet, som framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Nå venter vi på at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal ta stilling til det alle andre har sagt ja til over en svært lang tidsperiode.

Det er egentlig provoserende mot prosessen at Kjerkol nå ikke får ut fingeren. Tid er penger er et velkjent begrep. I sykehusprosessen gjelder det kanskje mer enn andre steder. Dessuten tærer ventetiden på den motivasjonen som finnes hos dem som har lagt ned arbeid for å forberede oppstart av videre planlegging. Det vitner ikke om respekt for dem som ønsker framdrift. Det finnes ikke flere diskusjoner å ta. Det finnes ikke mer å vurdere. Vedtaket er fattet, om ministeren har ønske om å sette det til side på en eller annen måte, må også det skje raskt. En ansvarlig politiker kan ikke la dette trekke ut videre.

Økonomi er faktoren alle motstandere av Mjøssykehuset håper skal torpedere det hele. Motstanderne ønsker seg en struktur lik dagens, som det gang på gang er slått fast ikke er framtidsrettet og for det beste for pasienten. Å beholde dagens struktur og i tillegg bygge et erstatningssykehus for nåværende Hamar sykehus, på Sanderud, vil også koste mye penger. Det har utredningene fortalt oss. Å ikke gjøre noe annet enn i dag vil koste oss dyrt. Det hindrer også pasientene fra å få et bedre helsetilbud.

Ringsaker Blad har siden 22. september tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet flere ganger for å få svar på hva som skjer. Det vises til at helseminister Kjerkol må bruke «tiden som er nødvendig» for å sette seg inn i vedtaket fra Helse Sør-Øst. Da et liknende vedtak ble gjort sist, brukte daværende helseminister Bent Høie (H) tre uker på å stadfeste vedtaket fra Helse Sør-Øst. Hva gjør det så vanskelig nå?

I mellomtiden aner ikke Sykehuset Innlandet hvor vegen går inn i framtida. Kan ministeren være bekjent av det? I Helse Sør-Øst skjer det samme. I RB 5. september fortalte Prosjektleder Tom Einertsen at han ventet på at sykehusprosessen snarest mulig skulle rykke videre. Arkitekter og rådgivende ingeniører er blant dem som allerede er hyret inn for å ta arbeidet videre, inn i det som blir en langt mer detaljert fase.

Der står saken. Hvorfor helseministeren ikke klarer å beslutte endelig, er vi usikre på. Ministeren har alt av underlag for å si ja til det alle andre instanser har sagt ja til før. Det er grunn til å presse på for en avgjørelse nå. Ap-politikere med innflytelse herover bør plukke opp telefonen og slå på tråden til Ingvild Kjerkol.