- Feil å prioritere tilbygg på Prøysenhuset foran øvingslokaler til kor og korps

Onsdag sa formannskapet i Ringsaker ja til planene for et tilbygg på Prøysenhuset, et prosjekt som har en kostnadsramme på over 24 millioner kroner. – Feil prioritering, mener Sps Odd-Amund Lundberg.