Ringsaker FrP har i mange år vært kritiske til å bruke så mye av kommunens penger til Prøysen som det er blitt gjort. Vi har ikke noe imot Prøysenhuset, men forholdet kostnader og inntekter må være nærmere balanse enn det er i dag. Nå ser det ut til å være større avstand når det gjelder dette enn noen gang. FrP har vært med på felles alternativt tallbudsjett (kommunebudsjett) sammen med noen av opposisjonspartiene hvor dette med bevilgninger til Prøysenhuset er blitt gjort kjent for hva vi mener.

Ringsaker kommune har store kostnader ved å holde dette stedet ved like og driften av det. FrP mener at Ringsaker kommune som driver stedet bør få tilskudd fra staten over statsbudsjettet. Dette fordi Prøysen er en stor nasjonal kunstner som fortsatt har stor betydning for mange store og små. Prøysen må betraktes som en nasjonal kulturskatt.

Kommunen har mange store viktige og tunge primæroppgaver som må anses som viktigere og bruke kommunens penger til, derfor er det viktig at staten går inn og tar et ansvar da det framover vil være svært vanskelig å bruke kommunale midler alene til å drifte dette, grunnet kommunens økonomi.

Det er ganske urovekkende å se at kommunens bevilgninger for å dekke underskudd i driften av Prøysenhuset har steget fra 3,6 millioner i 2016 til 9 millioner i år. Når underskuddet i fjor var på 11 millioner med høye besøkstall så er dette meget bekymringsfullt.

Vil bare nevne at mange i Norge har et forhold til Prøysen via hans verker, og det har også vi i Ringsaker FrP. Vi er veldig stolte av Prøysen som virkelig har gjort Ringsaker kjent og satt Ringsaker på kartet.

Prioriteringer er viktig i en kommuneøkonomi, og Ringsaker kommune har ikke mulighet til å kunne holde på med disse årlige økte driftstilskuddene. Nå er den nevnte økonomiske hjelpen viktig å få hvis ikke så vil dette fortone seg som en klamp om foten for Ringsaker kommune.