Putin og hans soldater er i media, men Russland, det største landet i verden hører vi ikke så mye om.

For å ta litt historie først om det vi husker fra vår tid. Jeg vil starte med Gorbatsjov som kom med et åpnere samfunn og håp om bedre tider. Han ble generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet i 1985, og var den første og eneste sovjetiske president fra 1988 til 1991. Men i 1991 ble det kuppforsøk mot ham og Sovjetunionen gikk i oppløsning. Han gikk av ved årsskiftet og Boris Jeltsin ble president fra 1991 til 1999. Han ble demokratisk valgt og derved Russlands første folkevalgte leder.

Så kom Putin. Han var statsminister i 1999 og president fra 2012. En velges for 6 år, og kan velges for 6 år til. Demokratiseringsprosessen som startet etter Sovjetunionens fall, stanset etter at Putin tok makten. Neste presidentvalg er i 2024, men en grunnlovsendring i Putins regi har åpnet for at Putin kan gjenvelges enda en gang. Det som ble revet ned i 1991, vil Putin bygge opp igjen later det til. Nå er det Ukraina han vil ha innlemmet i Russland.

Russland er jo en republikk med en lovgivende forsamling som består av to kamre, underhuset kalt Statsdumaen, og overhuset kalt Føderasjonsrådet. Presidenten er øverstkommanderende for militæret, og har ellers en sterk stilling. Etter at Putin kom til makten, har landet involvert seg militært i flere andre land, slik som Georgia, Syria og Ukraina. I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya, som vi vet. Der fikk han god hjelp av vennene sine i «Nattulvene». Det er en motorsykkelsammenslutning som består av 5 000 «hellige krigere» med direkte forbindelse til Kreml. De satte opp vegsperringer på Krim og organiserte av-våpen av ukrainske militære. Den russiske annekteringen ble feiret med et storslått «motorsykkelsjov» i regi av «Nattulvene», og det ble sendt direkte på russisk TV. I 2018 besøkte «Nattulvene» Balkanlandene med besøk i kirker og klostre. Turen var finansiert av russiske myndigheter.

Russland er et rikt land, men den økonomiske situasjonen er usikker. Landet er verdensledende innen oljeproduksjon og besitter verdens største gassreserver og noen av de største sammenhengende skogområder. De har rike mineral-ressurser. Milliardærer eier omtrent 35 % av rikdommen i landet, og flere av disse er venner eller bekjente av presidenten. Putin er også rik. Men mye rikdommer er registrert på ulike stift-steder, og kan derfor være noe skjult. Landet står overfor en rekke utfordringer slik som sosiale og økonomiske forskjeller mellom regioner, omfattende korrupsjon, etniske spenninger og et autoritært styresett med lite respekt for menneskerettigheter. Ytringsfriheten er begrenset, og internasjonale observatører sier at valgene er manipulert. Forholdet til Vesten har vært konfliktfylt. Tyskland, USA, Storbritannia og Kina har vært landets viktigste handelspartnere, men grunnet krigen som pågår ble det innført kraftige sanksjoner som en mener må gjøre landet svært sårbart økonomisk.

Det har vært en stor autoritær dreining de senere år. Falsk informasjon er blitt plantet ut til folket både innenlands og utenlands. Kritiske journalister er arrestert eller drept under mystiske omstendigheter. En har fått lover «mot homofil propaganda», det skal ikke snakkes positivt om homofili. Motstand mot regimet er blitt slått ned, men på statskanalen nylig kom det opp en debatt om krigen som blir ført. Men Putin gir seg vel ikke, så for håp om fred i året 2022 ser det mørkt ut.