Etter seks år i kommunestyret i Ringsaker har forventningen om å påvirke kommunens retningsvalg og prioriteringer krympet betydelig. Jeg nevner det jeg husker å ha fått gjennomslag for i løpet alle årene: Opprustning for TV-overføringer også fra formannskapssalen, noe som er en viktig og tidsriktig del av dagens demokrati.

Et flertall for å inngå samarbeid med Lillehammer om regulering av tilgrensende områder i fjellet, noe ordfører flere ganger har stemt imot.

Den viktigste seieren er vedtaket om å innlemme «Bærekraftig vekst og utvikling av bygder og bygdesentra» som et prioritert tema i kommuneplanens samfunnsdel. Seieren er begrepet prioritert tema, som heretter bør hamres inn, da bygder tross fine ord i tidligere planer stadig har blitt nedprioritert.

Jeg har også fått flertall for bredere opplysning om forliksrådets funksjon og enkle anvendelse som laveste rettsinstans, samt et vedtak om utredning av arbeidsvilkår og rettigheter for kommunens støttekontakter, men kan ikke se at vedtakene har utløst verken tiltak eller tilbakemelding.

Og ja, jeg fikk aksept for et forslag om noen tusenlapper til støtte for skriving og utgivelse av ei bok om historien til bedriften Hymas i Brumunddal.

Med unntak av hva jeg måtte ha glemt, så utgjør dette et snitt på ett gjennomslag pr. år. Ikke stort, men til trøst så er smuler også brød. Større avkastning på utallige innspill kan neppe forventes i et Ap-styrt Ringsaker, der Aps medlemsmøte stempler rådmannens forslag godkjent uten endring i forkant av offisiell behandling.

Riktignok får opposisjonen i fellesskap av og til flertall for et forslag, men i all hovedsak er det rådmannen som får flertall for sine. Arbeiderpartiet vinner sjelden fram med et forslag, men taper akkurat like sjelden, av den enkle grunn at de svært sjelden serverer egne forslag. Det er underlig hvor lite Ap, på tross av makt og mulighet, ønsker å sette spor etter seg i Ringsaker. Ap, og likedant Høyre, har i all hovedsak delegert den politiske makten til administrasjonen. At rådmannen sitter på tronen i Ringsaker levnes liten tvil. Jørn Strand framstår stadig som Ringsakers frontfigur i våre aviser. Da Ringsaker nylig passerte 35 000 innbyggere var det rådmannen, uten ordfører ved sin side, som frontet feiringen i media.

I de fleste større saker der Ringsakers rådmann avbildes, ville det i Stange vært bilde av ordfører Nils Røhne, og i Hamar av Einar Busterud. Det faller neppe naturlig for disse å trå til side for rådmannen. Jeg vil gjerne gratulere Løten, så vel som de andre, med økt attraktivitet og innbyggertall. Gratulasjonen rettes da til Løtens ordfører, som var avbildet i HA i samme anledning som Ringsakers rådmann. Et tips til egen kommune. Om ordfører ikke kan stille opp, så har vi både varaordfører og andre representanter for kommunestyret.