Da har rådmann Jørn Strand kommet med forslag til budsjettforslag for 2023 og med det en kraftig økning i VA kostnadene for en stor gruppe innbyggere. Det presiseres fra rådmannen at prissettingen prioriterer familier nede i bygda og næringslivet som bidrar til vekst og utvikling, framfor andre. Med disse andre trekker Strand fram hytteeiere, som i hans eksempel, vil få en økning i VA avgiftene på hele 48 %. Hytteeiere er jo blitt en gruppe som kan belastes ubegrenset, først mangelen på strømstøtte og nå økt VA avgift.

Det rådmannen derimot lar være å nevne er at blant disse andre, finnes det også ei stor gruppe som bor nede i bygda, enslige minstepensjonister og trygdede havner også i gruppa som vil få en økning i VA avgiftene på omkring 50 %. Denne gruppa er nok atskillig større enn antall hytteeiere på fjellet og samtidig er de den gruppa som er blant de mest ressurssvake og allerede sliter med økte priser på stort sett alt. Det eneste som ikke øker for denne gruppa er beløpet på pensjoner og trygdeutbetalinger.

Hvorfor nevner så ikke rådmannen at den aller største gruppa av de som blir rammet hardest i omleggingen av VA prissettingen, bor nede i bygda og allerede er av de som har minst, hvorfor er han ikke ærlig og sier som det er at de som har det strammest skal få det enda strammere? Nei, han er for feig og dytter hyttefolket foran seg i et håp om å få sympati for sitt forslag, hyttefolk er jo, de aller fleste, hjemmehørende i andre kommuner og når de kommer på besøk så skal de vris, det er jo folk med penger.

Tror virkelig rådmannen, at den jevne innbygger i Ringsaker kommune ikke ser at de han kaller andre, og framstiller som hyttefolk, i virkeligheten er en stor gruppe ressurssvake i sin egen kommune?