Det er Norsk musikkråd som har fått Vista Analyse til å gjøre en samfunnsøkonomisk beregning av nytten av det organiserte musikklivet.

– Musikk er også liv og helse. Denne rapporten slår tydelig fast at musikkfrivilligheten er bra for folkehelsen. Dette bør få konsekvenser for hvordan politikerne prioriterer fremover, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

Fredag overleverer han den samfunnsøkonomiske rapporten til kulturminister Abid Raja (V).

Milliardbeløp

Vista Analyse har kommet fram til følgende:

* Den egenopplevde nytten av øving og spilling er verdt 11,4 milliarder kroner i året.

* Publikumsnytten anslås til i overkant av 500 millioner kroner årlig.

* Verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter i musikklivet anslås til nær 3,5 milliarder kroner årlig.

* En omfattende norsk studie har vist at risikoen for tidlig død reduseres ved å utøve musikk. Verdien av disse ekstra leveårene beregnes til 440 millioner kroner årlig.

* Totalt ender summen på 15,8 milliarder kroner. En del av de positive effektene er heller ikke prissatt.

Helseeffekt

Vista Analyse har under arbeidet beregnet at om lag 10 prosent av befolkningen opp til 80 år er aktive deltakere i musikklivet.

– Mye av den samfunnsøkonomiske nytten som musikklivet skaper, er av en slik art at den ikke inngår som ordinær verdiskaping. Det betyr ikke at den er mindre reell, eller mindre viktig. Det betyr imidlertid at mye av verdsettelsen blir indirekte, heter det i rapporten.

Det henvises til forskningsresultater som viser at musikk både har en forebyggende effekt og en behandlende effekt på både fysisk og psykisk helse.

– Musikk har også sosial ressurs. Musikkaktiviteter bidrar til fellesskap og tilhørighet og er dermed viktig for å motvirke ensomhet og utenforskap, skriver analyseselskapet.

– Prioriterer idrett foran musikk

Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) viser at å utøve musikk, sang eller teater reduserer risikoen for tidlig død med inntil 17 prosent, ifølge rapporten.

På bakgrunn av dette har man regnet seg fram til en samfunnsøkonomisk verdi på 444 millioner kroner årlig gjennom flere leveår blant nordmenn.

Rapporten blir overlevert til Raja fredag klokka 12, selvsagt med tilhørende musikkinnslag.

Dæhli og Musikkrådet forventer at funnene kan bidra til høyere verdsettelse av musikklivet – også hos politikerne.

– Politikerne prioriterer konsekvent idrett foran musikkfrivillighet. Skyldes dette at idrett forbindes med god folkehelse? Eller skyldes det at mange politikere selv har drevet med idrett? spør han.

(©NTB)