7. juli vil være første torsdag uten papiravis.

Redaktør Gaute Freng forklarer det slik:

– Ringsaker Blad har flere abonnenter på nett enn på papir. Snart er 60 prosent av abonnentene våre digitale. De leser oss kun på nett, og da primært nettavisa vår. Det er blitt hovedproduktet til Ringsaker Blad. I en sommermåned med mindre aktivitet og endret bemanning på grunn av ferieavvikling, ønsker jeg å prioritere arbeidet med å publisere saker. Det tar ressurser å lage papiraviser og vi ønsker å bruke mest mulig tid på å levere godt stoff. Vi er opptatt av nyheter. Det må vi å være best mulig på, sier han.

Dermed vil Ringsaker Blad på papir komme ut tirsdag og lørdag resten av juli og første uka i august.

– De sakene vi jobber med og publiserer vil da bli presentert gjennom to aviser i stedet for tre, forklarer Gaute Freng.

Fra andre uka i august vil RB være tilbake til normalen med tre papirutgaver i uka.

Redaktør Freng har forståelse for at enkelte vil reagere.

– Våre abonnenter er vant til å få Ringsaker Blad tre ganger i uka. De liker å få papiravisa i postkassa, og det har jeg naturligvis respekt for. Samtidig så må vi tilpasse oss den nye hverdagen med aller mest vekt på ferske nyheter på nett, sier han.

Da RB gjorde det samme i fjor sommer, fikk vi spørsmål om prisen for avisa ved endringen:

– Vi opprettholder prisen. Vi vil levere like mye nyheter og være like aktuelle som ellers, men det styres raskere mot nett. Alle som har papiravisa har også tilgang til vår nettside. Vi vil være oppmerksom på å hjelpe lesere å logge seg på nå. Det er bare å kontakt oss, eller komme innom, sier han.

Selv om det blir en papirutgave mindre, vil informasjon om arrangementer, TV-guider, bursdager og dødsannonser for alle dager dekkes i papiravisa som tidligere. Leserne av papiravisa skal få akkurat den samme informasjonen som det vanlige.

– Vår motivasjon ligger i å gi alle våre lesere de mest aktuelle, lokale nyhetene. Dette gjør vi aller best på nett, men de to ukentlige papirutgavene i juli vil inneholde det som er vanlig i Ringsaker Blad, samt de viktigste sakene, avslutter Freng.