– Vi har kommet til enighet, og det er jeg veldig glad for, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i innledningen av pressekonferansen tirsdag kveld.

Blant tiltakene partiene er blitt enige om er en tøffere utflyttingsskatt. Med dette håper regjeringen å skattlegge milliardærer som flagger ut til land som Sveits hardere. Blant annet skal endringene gjøre at skatten også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har blant annet fått gjennomslag for ytterligere kutt i drivstoffavgiften. Til sammen legger budsjettet opp til kutt på 1,5 milliarder kroner, særlig innen anleggsdiesel.

Sosialtiltak

Regjeringen gjør også en rekke skattegrep, som gjør at nesten 80 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt til neste år, ifølge finansministeren.

– Cirka 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt sammenlignet med i år, når vi går inn i 2023, sier Vedum.

En person som tjener rundt 600.000 kroner vil da få cirka 2.000 kroner lavere skatt, sier han.

– Og så gjør vi mange enkeltgrep som treffer brede lag. Vi justerer barnetrygden, vi sørger for det vi gjør på SFO, makspris i barnehage – mange grep som treffer vanlige arbeidsfolk rundt omkring i hele Norge, sier Vedum.

Senterpartiet skryter også av økninger i studiestøtte, på til sammen 5.400 kroner.

Sosialtiltak som kom med i budsjettet inkluderer blant annet en prisjustering av barnetrygda og 5.000 kroner ekstra i året til enslige forsørgere. Barnetillegget for mottakere av arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller deltakere i kvalifikasjonsprogrammet økes også, og 2.-klassinger får nå tolv gratis timer i SFO.

– Vi leverer på det som ligger Arbeiderpartiets hjerte nærmest: sosial rettferdighet, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) i en pressemelding.

Henter penger fra Statkraft

Matsentralene får 7 millioner kroner ekstra. Minstepensjonister får 4.000 kroner ekstra i året, mens mottakere av minstesatsen for uføre får 3.000 kroner ekstra. I tillegg blir bostøtten økt på grunn av de høye strømprisene.

SV innkasserer også seire på bistandsområdet, der det er økte bevilgninger i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, og beboere på asylmottak får økt stønaden med 50 prosent.

På klimafronten er den mest merkbare seieren for SV at regjeringen bes om ikke å lyse ut 26. konsesjonsrunde i denne stortingsperioden.

Regjeringspartiene har tydelig uttrykt at de ikke ønsker å bruke mer oljepenger. Ifølge det VG erfarte tidligere tirsdag ble 4,3 milliarder kroner ekstra hentet inn i utbytte fra Statkraft.

Fakta om budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiene:

Enigheten innebærer blant annet:

 • Drivstoffavgiftene kuttes med 1,5 milliarder kroner.
 • Økt bostøtte ved høye strømpriser.
 • Uføre på minstesats får engangsutbetaling 3.000 kroner.
 • Minstepensjonene øker med 4.000 kroner.
 • Gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger.
 • 50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år.
 • Strengere skatteregler ved flytting til utlandet.
 • Fortsatt letestopp etter olje.
 • Fortsatt begrensning på leting i iskantsonen.
 • Enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder.
 • Tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova.
 • Plan for hjelp til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger.
 • 50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak.
 • Engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen.
 • Økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • 5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter.
 • Satsen for skattefradrag i BSU reduseres fra 20 til 10 prosent.
 • 7 millioner mer i støtte til matsentraler.
 • Støtten til partigruppene på Stortinget kuttes med 5 millioner.
 • Bevilgningen til Stortinget kuttes med samme beløp.