Det kommer fram i en pressemelding fra Ringsaker kommune tirsdag.

For ved utgangen av 2022 hadde kommunen 35.475 innbyggere, mot 35.073 ved inngangen til året.

– Slike tall har vi ikke vært i nærheten av før. En netto årsvekst på 402 er rett og slett fantastisk, sier en strålende fornøyd ordfører Anita Ihle Steen.

– Vilje og hard prioritering

Kommunen skriver videre i pressemeldingen at selv om flyktningstrømmen fra Ukraina og arbeidsinnvandring er en del av forklaringen på veksten, viser tallene at Ringsaker har en stor positiv netto tilflytting fra andre kommuner.

– Det vi ser er at flere ønsker å bo i Ringsaker, og tilflyttingen har vært økende over flere år. Samtidig har antallet som flytter ut holdt seg relativt stabilt. Vårt forrige «toppår» i befolkningsvekst var i 2011, da innbyggertallet økte med 349. Den rekorden er nå ettertrykkelig slått, sier Ihle Steen.

Hun mener at denne utviklingen ikke kommer av seg selv, og at det framover blir «svært viktig» å gjøre Ringsaker så attraktivt at færrest mulig flytter ut og at flere flytter inn.

– Vi må videreføre strategien og jobbe for vekst hver dag. Vi må satse på tiltak som gjør oss attraktive for bosetting, bedrifter og besøk, i et tett samspill med næringslivet. Det krever vilje og hard prioritering, men er helt avgjørende for å sikre muligheter for at Ringsakersamfunnet skal kunne utvikle seg videre, sier Ringsaker-ordføreren, ifølge pressemeldingen.

– Helt avgjørende

Tallene viser at det også var vekst i folketallet i de andre kommunene i Mjøsregionen, samt Elverum.

I Hamar økte folketallet med 383 innbyggere i løpet av året som var, i Gjøvik ble det 296 flere og i Lillehammer 135.

– Det er viktig at Mjøsregionen er attraktiv for tilflytning og næringsliv. Vi har en utfordrende demografi, og det er helt avgjørende med vekst i innbyggertall for å kunne stimulere til videre utvikling framover, mener Anita Ihle Steen.

Tallenes tale

Hamar: 32.382 innbyggere ved utgangen av 2022 (+ 383)

Ringsaker: 35.475 (+ 402)

Stange: 21.356 (+ 200)

Elverum: 21.568 (+ 133)

Lillehammer: 28.560 (+ 135)

Gjøvik: 30.563 (+ 296)

Løten: 7.836 (+ 121)