I skolens sommerferie har alle bussreiser i Hedmark kostet 10 kroner.

Det har gitt resultater, melder Hedmark Trafikk. Å reise for ti kroner har gitt økt bruk av buss i hele fylket, viser tallene etter sommeren.

I fjor benyttet over 160.000 seg av buss i juli. I år hadde det økt med over 12 prosent, noe som gir 181.000 påstigninger i juli i år. For hele perioden de har hatt tilbudet om buss for ti kroner har de hatt en økning på nesten 20 prosent sammenlignet med i fjor.

- Vi har inntrykket av at det er flere i år som har kjent til tilbudet enn i 2018, og vi har inntrykket av at det er flere bilister som tidligere ikke har brukt så mye buss før, som har benyttet seg av tilbudet i år, skriver Hedmark Trafikk i en pressemelding.

De forteller om mange gode tilbakemeldinger på tilbudet gjennom sommeren.

- Vi har en god blanding av lange og korte reiser med buss. Mange bruker tilbudet til Charlottenberg, Trysil, og Engerdal. Vi har også fått tilbakemelding om at folk har brukt buss til og fra jobb, sammen med barn og til sosiale settinger i sentrum og andre steder, skriver de i pressemeldingen.

Økonomisk har kampanjen gitt vesentlig mindre inntekter enn ellers.

- Beregninger viser at inntektene er ca. 3 millioner mindre enn hva vi ville hatt dersom vi hadde hatt ordinære priser hele sommeren. Dette er noe lavere enn vi har budsjettert med, og vi har fått flere til å reise kollektivt, skriver de.