(Østlendingen)

– Saken dreier seg om at Olav Thon eier noe som heter Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo. Det er en gammel bedrift. Det Olav Thon sier er at det er startet noe som heter Stortorvet Gjestgiveri på Hamar, og de har tatt både navn og logo fra restauranten i Oslo. Spørsmålet i saken er dermed retten til navn og logo, sier advokat Christian J. Aubert, partner i Langseth Advokatfirma til E24.

Aubert opplyser til nettstedet at partene har forsøkt å finne en løsning utenfor retten, men eierselskapet til restauranten på Hamar, Madriku AS, mener de har rett til å bruke både navn og logo.

I tillegg til krav om at restauranten på Hamar bytter navn og logo, anfører Olav Thon at det foreligger grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Advokatens beregninger konkluderer med at Madriku AS skylder drøyt én million kroner i lisensavgift for perioden 2015 til og med 2017. Dersom retten kommer til at hamarsingene har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, blir summen 2,1 millioner kroner, ifølge Aubert.

Advokat Terje L. Michaelsen i Advokatfirmaet Mageli representerer Madriku AS og styreleder Erik Jacobsen i retten.

Førstnevnte sier at hans klienter synes kravet fra Thon er urimelig.

– De mener at det ikke er grunnlag for kravet fra Olav Thon, og at Thon ikke har en varemerkerett som mine klienter krenker, sier han.

Rettssaken er berammet til 4. februar.