Retter skarp kritikk mot tilstanden til fylkesvegene i Ringsaker: – Vedlikeholdet har vært forsømt i mange år

Ringsaker Frp er «sjokkert og provosert» over tilstanden til mange fylkesveger i Ringsaker, og har utarbeidet en liste over veger de mener trenger snarlig vedlikehold. Etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveger i Innlandet beløper seg totalt til 3,7 milliarder kroner.