Riksveg 4 til Nye Veier? – Endelig ses riksveg 4 som en helhet!

– Nå er det veldig viktig for lokalpolitikerne å være på banen, sier Jarle Snekkestad, utviklingsleder i Gjøvikregionen.