RingAlm har fått nye eiere - vil ikke oppgi kjøpesum

DIREKTØR: Trond Lunås er administrerende direktør i RingAlm AS

DIREKTØR: Trond Lunås er administrerende direktør i RingAlm AS Foto:

Det har en stund vært kjent at det har blitt jaktet nye eiere til RingAlm AS. Nå er trevarebedriften solgt for en ukjent sum.

DEL

Det melder RingAlm i en pressemelding sendt ut av administrerende direktør Trond Lunås tirsdag.

– Ved årsskifte 2019/20 besluttet eierne å starte en salgsprosess for å forfølge ulike strategiske muligheter, og engasjerte ProCorp som finansiell rådgiver. Ambisjonen har vært å finne en løsning som ivaretar interessene til selskapet, de ansatte og eierne. I går kveld signerte nåværende eiere i RingAlm en avtale der aksjene i RingAlm AS selges til en gruppering bestående av Viken Skog, Borregaard og Almenningssaga. De nye eierne har store ambisjoner om å videreutvikle RingAlm og gjennomføre nødvendige investeringer for å øke effektivitet og lønnsomhet. Som ett ledd i transaksjonen overtas Brumund-avdelingen av Nes Almenning for videre drift og utvikling, står det i pressemeldingen.

Overtakelse i august

De nye eierne har kjøpt 100 prosent av aksjene, og skal ha forpliktet seg til å bidra med finansiering av RingAlm AS. Det blir også meldt at partene er enige om at de ikke vil oppgi kjøpesummen.

– Det legges opp til overtakelse i løpet av august, står det videre i pressemeldingen.

Ringsaker Almenning har fram til nå eid 63,8 prosent av aksjene i RingAlm. Veldre Almenning har eid 15,6 prosent og Nes Almenning har eid 20,58 prosent. Ringsaker Almenning vil fortsatt være med på eiersiden (se faktaboks nederst i saken).

I juni ble det opplyst til Gudbrandsdølen Dagningen at RingAlm da totalt hadde 76 ansatte, fordelt på avdelinger i Næroset (33), Brumund (11) og ved Hauerseter på Romerike (32). Det årlige tømmerforbruket skal være om lag 150 000 kubikk.

Det ble også opplyst at selskapet de siste årene har gått i minus.

– Godt fornøyd

Styreleder Einar Storlien i Ringsaker Almenning forteller til Ringsaker Blad tirsdag at allmenningen er fornøyd med å ha kommet i mål med nye eiere.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet i mål med en løsning, og at vi har fått eiere som har ambisjoner om å ta tak og løfte dette videre, med høyere effektivitet og bedre inntjening. Dette er med å trygge virksomheten og arbeidsplassene på lang sikt, sier Storlien.

Som det står i pressemeldingen, vil Nes Almenning overta anlegget på Brumund og drive dette videre i et eget selskap. Storlien forteller at det vil bli satset på anleggene i Næroset og på Romerike.

– De nye eierne har gitt uttrykk for at de vil gå inn, og gjøre noen utbedringer og moderniseringer av anleggene. Det er snakk om å sette inn ressurser for å gjøre nødvendige grep. Vi har vært litt for små til å gjøre de utbedringene på egen hånd, sier Storlien.

Ringsaker Almenning blir fortsatt med på eiersiden gjennom selskapet Almenningssaga.

– Det er et signal om at vi har troen på at dette er noe som blir bra framover, sier Storlien.

Dette er de nye eierne:

Dette står i pressemeldingen om de nye eierne:

Viken Skog: Viken Skog SA er et samvirkeforetak eid av i underkant av 10 000 andelseiere i Vestfold, Buskerud, Oppland, Akershus og Østfold. Disse representerer ca. 10 millioner dekar skog. Gjennom Viken Skog konsern omsettes 1/3 av den samlede leveransen av tømmer i Norge.

Borregaard: Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard produserer lignin, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og mikrofibrillær cellulose til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard omsatte for omkring 5 milliarder i 2019 og har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

Almenningssaga: Almenningssaga består av fire allmenninger; Ullensaker Almenning, Nannestad Almenning, Bjerke Almenning og Ringsaker Almenning.

Artikkeltags