9. november skriver politisk nestleder i Innlandet FrP, Marit Ophus om det hun kaller «strutsepolitikk». Hun hevder at kommunen ikke prioriterer primæroppgaver, men heller hundepark, paviljonger og konserter. Dette har ført til at Holo skal legges ned og at skoler i Nordre Ringsaker har blitt lagt ned, ifølge henne.

Les også

Strutsepolitikk

Måten Arbeiderpartiet jobber med konkrete saker som skal til behandling i kommunestyret på, er at vi gjør oss opp en mening etter at rådmannen har lagt fram et helhetlig forslag som vi kan ta stilling til. Det har vi også tenkt å gjøre i saken om tilbud om helsevern for psykisk utviklingshemmede i Ringsaker. Jeg merker meg at FrP ikke jobber på samme måte, men snarere mener noe sterkt før det er lagt fram en helhetlig sak.

Når det er sagt, vil jeg påpeke at det i denne saken ikke skal vurderes å legge ned tilbudet som nå befinner seg på Holo, slik FrP hevder, men å endre det fysiske stedet tilbudet blir gitt på. Jeg lurer på om FrP med hensikt er unyanserte for å forvirre befolkningen i Ringsaker?

Så til prioriteringene som er gjort i Ringsaker. Arbeiderpartiet har prioritert å jobbe ut fra en strategi for vekst og utvikling. En del av strategien er å gjøre det trivelig for våre innbyggere og besøkende, og tilby aktivitetstilbud. Dette har vi gjort for å tiltrekke oss flere innbyggere, næringsaktører og snu handelsunderskuddet vi har hatt til nabokommunene våre. Vi har i stor grad lykkes med dette, og har en befolkningsvekst på eller over landsgjennomsnittet. Det gir oss økte overføringer fra staten. Disse pengene kan vi bruke til å gi et velferdstilbud til våre innbyggere. FrP i Ringsaker har i stor grad støttet oppom denne strategien.

Marit Ophus står selvfølgelig fritt til å mene at dette er en feil prioritering. Om vi hadde gjort som Ophus skriver kunne vi i likhet med mange andre Innlandskommuner slitt med befolkningsnedgang, fått reduserte overføringer fra staten og dermed måtte kutte drastisk i tjenestetilbudet vi gir i dag.

Jeg skal innrømme at jeg ikke skjønner regnestykket til FrP, hvor dere både skal klare å opprettholde alle tjenestesteder, kutte i skatter for å tiltrekke seg de rikeste til kommunen og det uten økte overføringer fra staten. Heldigvis er det ikke vi i Arbeiderpartiet som skal svare for hvordan FrP skal få det til. Vi får svare for våre egne prioriteringer.