Gå til sidens hovedinnhold

Ringsaker Blad deler ut 300.000 kroner til lokale lag og foreninger

Ringsaker Blad gir også i år lokale lag, foreninger og organisasjoner verdifull støtte.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Ringsaker Blad ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område. Lokalavisa håper frivilligheten vil søke på disse pengene nå.

Vil bidra

– Vi er en sentral samfunnsinstitusjon og vil bidra til å skape gode lokalsamfunn. Å utvikle lokal kultur og identitet, og være en god og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, er viktig for oss, sier ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad Gaute Freng

Derfor gjentar RB fjorårets suksess der mange søkte om midler fra støtteordningen.

Det er fortsatt slik at journalistikken og samfunnsoppdraget er avisas kjernevirksomhet, men muligheten til å dele ut penger til frivilligheten styrker også lokalmiljøet som RB er en del av.

– Stadig flere ser verdien av lokalavisa. Vi har opplevd svært stor oppmerksomhet for vårt arbeid de siste årene og abonnementstallene våre har ikke vært så høye siden begynnelsen av 90-tallet, sier Freng.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

– Vi vil tro at pengene kan komme ekstra godt med nå når flere lag og foreninger har hatt sitt å stri med i forbindelse med koronapandemien, sier Freng.

Se hvordan pengene ble fordelt i fjor:

Les også

I dag deler Ringsaker Blad ut 300.000 kroner til lag og foreninger: Se hvem som kan juble sammen med Ringsaker skolekorps!

Frist i mai

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Redaktør Gaute Freng utgjorde i fjor juryen sammen med leder av Idrettsrådet, Ingrid Lagmandsveen Afseth og leder av kulturrådet, Trude Engen Strand. Freng regner med å få med seg de samme også i år.

Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen

Fra nå og fram til 4. mai klokka 16 kan lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom aktivitet- og fritidstilbud for innbyggerne Ringsaker søke om midler fra RB.

Resten av avisene i Amedia-konsernet, som består av aviser over hele landet, gjør tilsvarende i sine områder.

Dette gjelder for dem som vil søke:

  • Ringsaker Blad leter etter lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i regionen.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Pengene skal rettes mot støtte som gir varige tiltak.
  • Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak
  • Søknader sendes til soknad.sparebankstiftelsen.no/amediaSøknadsfristen er 4. mai 2021
  • Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no