Redaktør i RB, Gaute Freng, er storfornøyd med det han ser.

– Ja, det er nesten ikke til å tro. Vi passerer på denne målingen 8000 i opplag. All ære til alle ansatte i Ringsaker Blad som gjør en formidabel innsats for dette.

Økningen i opplag fra andre halvår 2019 til første halvår 2020 er på 197 og det offisielle opplagstallet er 8087.

Den avisa i Innlandet som er nærmest RB på lista nå er GD. Regionavisa som dekker Lillehammer og hele Gudbrandsdalen økte denne gangen med 137.

– Nærmer oss HA

Aviser som Oppland Arbeiderblad, Østlendingen, Glåmdalen og Hamar Arbeiderblad kan ikke måle seg med tallene RB gleder seg over.

RBs største konkurrent Hamar Arbeiderblad måtte tåle en nedgang på 549 i opplag denne gangen.

– Vi nærmer oss HA, sier Freng med et lurt smil.

For ordens skyld så har altså regionavisa Hamar Arbeiderblad et opplag på 18450. Bak tallene for de to avisene kan en se at RB lykkes bedre digitalt. Ringsaker Blad har 3496 heldigitale abonnenter, mens HA har 3680. Det viser at RB er nesten like store som HA i den målestokken.

– Det er klart de er mye større enn oss totalt. De dekker da også fire kommuner og kommer ut på Hamar, men vi er størst i Ringsaker og vi skal jobbe for å fortsatt være det. Jeg har tro på at vi kan utvikle oss videre. Denne målingen gjelder jo for første halvår i 2020, og vi har også hatt svært gode tall i august og september, sier redaktøren.

Ikke sett maken siden 1994

I løpet av få år har lesevanene til abonnenter av Ringsaker Blad endret seg kraftig. Fra å lese papiravisa til å lese avisa på nett. Det har gitt RB et solid oppsving. I 2015 var opplaget på 6038. Fem år senere er det altså økt med over 2000.

– Det er nærmest fantasitall i denne sammenhengen. Det er klart at det motiverer oss. RB har ikke hatt et slikt opplagstall siden 1994. Da var opplaget på 8075. Aviser i Norge har opplevd en opptur etter at digitale abonnenter har blitt regnet med i opplagstallene siden 2014, forklarer Freng.

Lesertallene, som også ble presentert nå, viser at Ringsaker Blad har 21000 lesere.

Ringsaker Blad har sju ansatte i redaksjonen, i tillegg har avisa støtte av eierkonsernet Amedia og avisa Østlendingen, som eier Ringsaker Blad, på blant annet markedsarbeid, digital innholdsutvikling og kundeservice.

Opplagstall

Mediebedriftenes landsforening (MBL) legger fram opplagstallene for aviser to ganger årlig. Måltallet er det det vises til for å fortelle om avisenes størrelse.

I 2014 ble opplagstallene lagt om for å fange opp salg av digitale avisutgaver. Opplaget rapporteres nå fordelt på papirutgave, digitalt salg/abonnement og netto totalopplag. For papirutgaven angir tallene gjennomsnittlig opplag pr. utgave. Digitalt opplag omfatter alle ukedager og inkluderer digitale abonnement og enkeltsalg av elektroniske aviser. Netto totalopplag består av summen av papir- og digitalopplag, men kombinerte papir- og digitalabonnement telles bare som ett abonnement

Kilde: Medienorge (fakta om norske medier)