Ringsaker Blad kaller vedtaket pinlig - og det er det – Ringsaker kommunestyres vedtak om nok en gang å regulere dyrket mark til boligformål. 

Vedtaket om å omdisponere 20 dekar matjord av Bakken Søndre, har vakt undring og hoderisting i vide kretser. Sikkert også hos arbeiderpartifolk, selv om det var Arbeiderpartiets kommunestyregruppe som alene sto bak det famøse flertallet som enda en gang bidro til å plassere Ringsaker i toppskiktet av matjordødende kommuner i Norge.

Dette var og er bare trist.

Er det lov å håpe at de sterke reaksjonene på dette vedtaket gir lærdom til neste korsveg? Ringsaker kan ikke, i en tid hvor økt innenlandsk matproduksjon, er viktigere enn noen gang, fortsette på den galeien som vi nå er vitne til.

Les også

Pinlig vedtak om matjord