28.09.22 skriver FrPs Andre Kristiansen et svar til leserinnlegget som ble skrevet 26.09.22 av MDG-representantene Anders Marstrander og Suhur Lorch-Falch.

Les også

Dommedagsprofetiene til MDG holder ikke mål

Problemet med svaret er at det er skremmende hvor lite treffende den er. Det ble ikke skrevet at årets sommer i Innlandet var preget av «styrtregn», «hetebølge» og «tørke». Men verden er så mye større enn Innlandet og lille Norge. Det har vært ekstrem tørke og varmebølge i Europa i store deler av sommeren, for å snakke om det som skjer nærmest oss selv, siden det ser ut til å engasjere FrP- representanten mest.

Påvirker det oss hva som skjer ellers i Europa? Ja, i aller høyeste grad. Det produseres mye mat og korn som vi importerer fra Europa. Når disse landene opplever lange tørkeperioder så sier det seg selv at det blir vanskelig å produsere. Ser vi på statistikken så meldte NRK den 8. september at sommeren 2022 var 0,4 grader varmere enn fjoråret og satte dermed ny rekord for varmeste sommer noen gang målt.

Les også

Konsekvenser av klimaendringene

Er 0,4 grader ekstremt, tenker kanskje representanten i FrP? Nei, 0,4 grader i seg selv er ikke så ekstremt. Jeg ville neppe merket det om kjøleskapet mitt ble 0,4 grader varmere fra år til år, helt fram til melken ikke lenger er kald. Og det er her kjernen ligger. Temperaturøkningen har hatt en økende trend de siste 100 årene. Dette vet jeg at dere i FrP også har sett statistikk på, men likevel så blåser dere av temaet og fortsetter det snevre fokuset slik representanten startet sitt leserinnlegg. Nemlig at så lenge det ikke påvirker eller angår oss så er det ikke vårt problem.

Jeg håper med tiden at Ringsaker FrP i nær framtid kan bli med i kampen om et tryggere klima. Kampen er nok allerede tapt, men det er fremdeles viktige grep som kan tas om de gjøres så snart som mulig for å minske skadene og effekten av endringene. Om dere ikke ønsker å ta hensyn til miljø, så kan dere i det minste vurdere å ta kampen for en renere luft i tette strøk som sentrum av Moelv og Brumunddal.