Han har fått Mjøsparken, hotell, park, strand, Sukkertoppen, promenade, skatepark, hundepark, lekeparker, restauranter, turistkontor, båttaxi, julegater og amfi. Matfestival, og andre flotte arrangementer, flere millioner brukes på Prøysenhuset og teater. Er akkurat nå i gang med ferdigstillelse av et lysthus som skal pynte opp enda litt mer i «byen». Det bugner av blomster på sommeren, og lys på vinteren. Høsten og våren markeres også med nye ting som hører årstiden til.

Flott å se på, det er det, men vi må ikke tro at dette ikke spiser av ett budsjett, det koster millioner av kroner, som er kroner som alle innbyggerne i hele Ringsaker bidrar med. Ikke bare der og da, men driftskostnader som fortsetter og øke med alle nye prosjekter rådmann vil ha, de er lik = enorme! Alt han har skapt må vedlikeholdes, vannes og pleies, det koster enorme summer, som alle i Ringsaker betaler. Jeg vil bare minne på det.

Rådmann legger også gjerne ned dyrket mark for å bygge flere boliger, eller å skape «Roma-lignende» plasser (i «byen» selvfølgelig), ifølge han selv. Mat i seg selv skal stå høyt som markedsfaktor i Ringsaker, de har til og med selv sørget for å være en kommune som skal stå foran med dette, og har fått midler for nettopp å ivareta dyrket mat for å sørge for mat til folk. I samme åndedrag så opplever vi at egenprodusert mat, dyrket mark, muligheter for de som faktisk skaper maten er glemt i rådmanns høytsvevende tiltak for å skape et attraktivt Ringsaker. Til og med i disse tider.

Glemte du rådmann, at Ringsaker er en landbrukskommune, og at selvforsynt mat er det viktigste vi kan bidra med i hele verden?

Rådmannen ønsker seg også høyere lønn, eller i alle fall så foreslås det. Posisjonen, som gjør alt rådmann ønsker, synes sikkert både han og de selv fortjener mer. Skulle da bare mangle egentlig, når man ser alt han har fått politikerne med på å gjøre. Med politikerne mener jeg de med makten, posisjonen med flertall. I Ringsaker har rådmann og Ap vært enig om det meste. (Anita og Jørn har vært, og er, hånd i hånd). Jeg er nesten litt imponert, over alt han har fått posisjonen, politikerne med makt, til å si ja til.

Ganske utrolig egentlig, når vi ser behovet som er blant de mest sårbare, Barna som er i barnevernet, de unge og ungdommen på skolene, de eldre som er hjemme eller på sykehjem, pluss alle de andre som også trenger tjenester, lovpålagte tjenester, i Ringsaker kommune. Skolene som var gode skoler, både faglig og bygningsmessig foreslo rådmann skulle legges ned, 4 av 5, for å spare penger, og de var på «bygda», lett å fjerne dem, da de ligger langt unna «Roma». Flere av skolene ellers i kommunen har store vedlikeholdsbehov, men de kan vente litt til sier rådmann, Fordi, et nytt «hus» til rådmann selv og «sine» er viktigere enn barnas behov, ifølge hans eget forslag til framdriftsplan hva gjelder utbygging og vedlikehold.

Glemte du rådmann, alle barna på skolen som lever i uverdige lokaler, som «holder» seg hele dagen for å slippe å gå på et utslitt toalett, de fryser, nyser, redd for at taket skal falle ned, og må lære i elendige omgivelser? Samtidig la du ned skoler hvor byggene og innholdet var bra, fordi de var ...? Jeg vet ikke egentlig, kanskje du kan svare selv?

Barnevernet har ikke forebyggende tiltak å sette inn i familier som trenger det, de har kun tiltak om det blir krise, virkelig krise, som de selv beskriver som ekstremt store atferdsproblemer, fysisk utagering, situasjoner som ikke er mulig å håndtere uten bistand. Sannsynlig er det da kommet dit at familien må skilles, barnet må ut, må finne et annet sted å være. Jeg tviler på at det blir billigere. Men, barnevernet har ingen annen mulighet fordi de har ikke tiltak å sette inn, de mangler ressurser. Det forebyggende tiltaket i dag er, som barnevernet selv nevner, ungdomskontakten. Og, de gjør en kjempejobb, men de skal ikke gjøre barnevernets arbeid. Så det som skjer er at barna ikke får den hjelpen de skal, ikke familiene heller, som faktisk ønsker bistand. Det finnes ingen hjelp for dem.

Disse familiene og barna holder ut i din kommune, kjære rådmann. Helt til det er krise, helt til det skjer noe verre. Eller de holder ut, i å ikke få den hjelpen de faktisk har rett til å ha. Forebyggende arbeid i barnevernet, hvor er det? Glemte du rådmann, egentlig hvor sårbare disse barna er, og hva de gjennomgår? Jeg tror du glemte hele deres familie også, for mange ber om hjelp, men det finnes ikke. Det er Ikke ressurser til forebyggende tiltak i barnevernet i Ringsaker, hva tenker du om det rådmann?

Det imponerer meg stadig hva flertallet av politikerne sier ja til, når rådmann foreslår. Gang på gang, mer til de som har råd og ressurser til å være på alle tilstelninger rådmann og hans stab får til for akkurat dem. Politikerne sier, hurra! Ja, dette er flott, og jammen kan vi vise til vekst. Flere folk i byen vår. La oss lage mer fest! En liten titt på hva som skyldes denne veksten har antakelig politikerne glemt å sjekke. Jeg ber dere undersøke. Det kan virke flott, men lite som sier at det «egentlig» skyldes alle pengene som er brukt for å se «bra» ut for Ringsaker sin del, se både på geografi, bosettingsmønster og grunnen til behovet for å flytte hit. Ta også en liten titt på ledige boliger i Ringsaker akkurat nå, for det trengs faktisk ikke flere. Et lite søk, kan gi dere en pekepinn, det er masse ledig, både hus og leiligheter i Ringsaker kommune, vi må ikke ha flere.

Ringsaker har blitt «utta blank, men inni krank», beklager å si det, men folk snakker om det utover vår egen kommune. «Hva skjer i Ringsaker?».

Nå vil rådmann også flytte AO-tjenesten på Holo i Gaupen, han vil flytte gartnergruppa, spare penger på reiseutgifter. Jeg tror rådmann glemte å sjekke hvor de bor? Holo er en tjeneste som har vært helt utrolig på alle måter. Hva de har fått til! Det har utviklet seg fra å være et sted hvor folk var skeptisk til, til i dag å være et sted folk snakker om og som er kjent utover Ringsaker for måten å drive et slik sted på. Det er opparbeidet en plass som virkelig har nådd hjertet til folk, og som ikke minst har enorm betydning for de som driver stedet, som er nettopp de utrolige menneskene som har dette tilbudet på Holo.

Rådmann mener de kan flyttes til Brumunddal, Parketten, så kan de få tilbud om å bidra i Mjøsparken «hans», plukke søppel og vanne blomster. Jeg ramler litt ned fra stolen, for har du rådmann, sett hva de egentlig holder på med i Gaupen, på Holo? Glemte du rådmann, hvor sårbare slike endringer er for akkurat disse fantastiske menneskene, som i dag gjør så mye for å bidra i din kommune? Har du takket dem? Hvis ikke, synes jeg du skal gjøre det.

Det er flere ting i Ringsaker kommune som jeg undres over når det gjelder ivaretakelse av de som trenger tjenester som er lovpålagte tjenester. For det er også mangel på omsorgsboliger i Ringsaker, for de menneskene som fungerer svært godt mentalt, men som trenger bistand og en tilpasset bolig fordi de trenger hjelp til å leve uten en kropp som lystrer, armer, bein og kanskje svelg fungerer ikke. De vet hva de trenger, de vet så godt sine egne behov for bistand, men blir de hørt? De trenger en bolig som fungerer fordi kroppen ikke lystrer. Hjernen til disse menneskene er mer enn de fleste sin, de kan mer enn alle oss andre. Tenk hva de må klare uten armer og bein. De er avhengig av hjelpen som kommunen gir for å leve fullverdige liv.

Glemte du rådmann å snakke med dem, om hva de trenger for å føle seg fullverdig i kommunen din? Eldreomsorgen kommer til å ramme «hardt» i Ringsaker sier rådmann selv, han er redd for eldrebølgen! Samtidig velger han å bygge færre sykehjemsplasser og legge sykehjemmet til et sted hvor han beskriver som at de «eldre» som bor der kan være med å gå på kafé. Jeg ramlet ned fra stolen igjen, og lurer på hva skjedde?

Rådmann sier selv at færre sykehjemsplasser er greit, fordi «hjemmeomsorg» skal satses på, de ansatte skal kjøre fortere, samtidig som han tror de fleste på sykehjemmet kan sitte på kafé? Færre sykehjemsplasser det betyr en ting, man får ikke plass på sykehjem før man er ganske nærme døden, det er dessverre lite rom for å gå på kafé. Rådmann, kanskje du skal ta med kaffen og besøke noen av de eldre på sykehjemmet og høre hva de tenker? Når det gjelder alle de ensomme, de som sitter alene, og som egentlig ønsker seg plass på sykehjemmet, de ønsker seg trygghet, ikke at noen kommer innom i «fart» fordi de som er hjelpere ikke har ressurser til å sette seg ned for en prat. De eldre i dag sitter mye alene og venter på sine hjelpere fordi det Ikke er plass på sykehjemmet. Og, rådmann vår i kommunen Ringsaker sørget for at færre fikk mulighet til plass, de må vente på en bil i «fart», med en hjelper som må haste videre til den neste som trenger dem. Hjelperne de føler også på et enormt press og stress. Ingen mulighet til å strekke til, det er for mange å kjøre innom, en liten tur for å gjøre kun det nødvendige, for så å haste videre, de blir også overbelastet av dette presset.

Den eldre sitter igjen og venter på neste besøk, fordi ressurser mangler både for den eldre, innbyggeren i kommunen, og også den ansatte i kommunen. Rådmann, kanskje du skulle blitt med på en av «turene» dine ansatte har, og slå av en prat med de eldre som trenger hjelp hjemme, hvis du rekker det? Glemte du rådmann, disse «englene»? Alle de, dine ansatte som er «engler» for de eldre som bor hjemme i dag, og alle «englene» på sykehjemmet? Jeg lurer også på rådmann, om du glemte, disse eldre? Dine innbyggere som har sørget for kommunen «din», og som «rammer» kommunen «din» så hardt, om du har tenkt på hvor sårbare de er, kanskje burde de fått litt bedre omsorg, akkurat nå? De fortjener det, og vi har råd til det, rådmann vår!

Spørsmålet er om rådmann og flertallet av politikerne, posisjonen, har snakket med de «berørte» innbyggerne? Har dere satt dere inn i deres situasjon, både de ansatte, og de som trenger bistand fra deres kommune, innbyggerne deres, de sårbare? Eller tenker dere at rådmann har full kontroll?

Ønsketenkning fra meg sikkert, men med jul og nisse, nytt år og nye muligheter, så ønsker jeg at Ringsaker kommune snart snur. At rådmann begynner å faktisk gi oss råd og ser på innhold, ikke utvendig fasade og begynner å ta vare på de virkelige verdiene. Innbyggerne først, Alle menneskene, babyene, barna, ungdommen, de unge, de voksne, de eldre, de gamle og de døende. De eldre som har gitt oss ekte verdier, som har jobbet jevnt og trutt, og beinhardt. Barna og de unge som skal bli framtiden vår, de som trenger vår akutte bistand, og de som trenger forebyggende hjelp for å komme videre i sine liv, akkurat nå.

I vår kommune, få den omsorgen, de tiltak og den hjelpen som trengs, her og nå, akkurat nå, enten du er baby, barn, ung, ungdom, voksen, eldre, gammel eller døende. Kjære rådmann og politikere med makten, ta vare på verdiene. Et ekstra ønske fra meg i år er at rådmann kan senke sine egne tanker om vekst, og at politikerne i posisjon hjelper han med det. Begynn å ta vare på verdiene, innbyggerne, de som trenger det aller mest.

God jul og godt nytt år ønskes dere alle i Ringsaker kommune. Ta vare på hverandre.