Ringsaker involvert i smittesporingen i Gjøvik

Det omfattende arbeidet med å få oversikt over koronasmitten i Gjøvik involverer også Toten-kommunene og Ringsaker.