7. desember skal Formannskapet i Ringsaker kommune behandle nedlegging av Holo. Jeg skal være tilhører, og oppfordrer alle som har mulighet til det samme.

Hvor ser Ringsaker mulighetene for vekst og utvikling? Er det kun i byene, eller skal det også være mulighet for det gode liv på landet? Det er på tide at rådmannen sjøl stikker fingeren i jorda og kjenner på den positive effekten jordbakteriene har for den psykiske helsen.

Og da mener jeg ikke en sekk med blomsterjord lagt i en pallekarm på en asfaltert parkeringsplass.

Jeg har hele tida vært negativ til dette begrepet, vekst og utvikling. Det er kjent som et begrep som overforbruker naturressurser og bygger ned matjord - alt i direkte motstrid til kommunens klimaplan og mål om å bli en nullutslippskommune. For forskning viser at det ikke er mulig å ha økonomisk vekst og utvikling, og samtid kutte klimagassutslippene.

Så hvis rådmannen skal tviholde på dette gammeldagse begrepet, så må han i det minste gi det et nytt og moderne innhold gjennom gjenbruk - å ta vare på ressursene, sette menneskene i sentrum og redusere all unødvendig produksjon av varer og tjenester. For vekst og utvikling er så mye mer enn det! Vekst og utvikling kan også gjelde menneskene som bor her i kommunen. Hvordan kan kommunen legge til rette for at alle innbyggerne får de beste omgivelsene for å bli friskere, gladere og grønnere?

Da jeg begynte å diskutere nedlegginga av Holo med andre, fikk jeg raskt beskjed om at det ikke nytter. For Arbeiderpartiet stemmer alltid for det rådmannen legger fram, og da er saken tapt. Mennesker vokser når de blir sett, og når de opplever at de er en viktig brikke i et kretsløp. Slik politikerne og rådmann er en viktig del av kretsløpet, er brukerne av Holo også det.

På Holo får brukerne være en del av og arbeide med kretsløpet og endatil skape verdier, både i kroner og øre og også for alle som besøker den flotte blomsterhagen. Å være i aktivitet på en helt naturlig måte, i ujevnt terreng, fordi man har oppgaver som skal løses - dette er tilbud Parketten ikke kan gi til brukerne.

Derfor vil jeg møte opp på møtene der saken om nedlegging av Holo skal behandles.

Politikerne og rådmannen fortjener å bli sett og hørt, og de fortjener å oppleve at deres beslutninger har stor betydning for enkeltmennesker liv. Rådmannen må vokte seg vel for å konstruere usannheter for å bygge argumentasjon for å legge ned et velfungerende tilbud. Rådmannen må vokte seg vel for å bygge ned tilbudet for sårbare mennesker som trenger det mest, og samtidig bygge nye, flotte kontorer til seg sjøl.

Det blir et knusende ettermæle å ha for en rådmann i Jørgen Hattemakers hjemkommune.