I 2019 ble det registrert 29 funnsteder for tromsøpalme, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø innenfor kommunegrensene og Ringsaker kommune påpekte i søknaden til Fylkesmannen i Innlandet at de ikke har kapasitet til kontinuerlig bekjempelse og oppfølging av utsatte områder.

– Enkelte områder er så infiserte at det krever svært tett oppfølging. Arbeidet som hittil er utført har kostet 150.000 kr. Dette har gått til materiell, hansker, plastsekker, sprøytemidler og containerleie, samt ressurser til planlegging, registrering og bekjempelse. Vi ønsker å effektivisere dette arbeidet i 2020. Vi planlegger å sette av to personer til håndtering avregistrering og bekjempelse i sesongen. Videre ønsker vi å gå bredere ut til lag og foreninger for å øke fokus på dette og initiere til økt bistand fra frivillige organisasjoner i dette viktige arbeidet. Vi søker med dette et tilskudd på 150.000 kroner. Midlene er tenkt brukt til videreutvikling og effektivisering av arbeidet med bekjempelse av fremmede arter i Ringsaker kommune, skrev Trine Nordsveen, avdelingsleder Park i kommunen, i søknaden i fjor.

Søknad avslått

Søknaden ble derimot ikke innvilget og Ringsaker kommune må derfor fortsette bekjempelsen av de uønskede vekstene uten å kunne ruste opp våpenlageret med Fylkesmannens penger.

– Planen var at vi skulle sette inn ekstra ressurser på dette området i år, men når vi ikke fikk innvilget søknaden sliter vi litt med å sette inn støtet. Vi kommer til å sende inn en ny søknad i år og inntil videre får vi bare bruke av de ressursene vi har. Det vil si at bekjempelsen av de giftige plantene vil bli omtrent på samme nivå som i fjor. Vi har også en del andre oppgaver å utføre, sier Jens Fjellvik Østvik som er rådgiver for forurensning og forsøpling i Ringsaker kommune.

Alle har ansvar for egen eiendom

RB får stadig tips og henvendelser angående disse giftige plantevekstene og kommunen har utarbeidet skjema som kan brukes for å registrere funn. Servicesenteret deler også ut egne sekker til planteavfall til private som ønsker å fjerne planter. For hvis du skulle være så uheldig å få disse plantene på egen eiendom påhviler det ikke kommunen å bistå med fjerning.

– Folk som får disse plantene på egen eiendom må ta jobben med å fjerne dem sjøl. Vi har ikke ressurser til å ta denne jobben på private eiendommer, sier Fjellvik Østvik som anmoder folk å være forsiktige i krigføringen mot giftplantene.

Man bør bruke heldekkende regnklær og vaske alt man har brukt, sier han.

Grunnen til det er at tromsøpalme og kjempebjørnekjeks inneholder en giftig plantesaft som forårsaker utslett og skade. Giftstoffene gjør huden ømfintlig for UV-stråling noe som kan medføre forbrenningsskader om man eksponeres for sollys.

Umulig å utrydde

Fjellvik Østvik har stor forståelse for at folk ikke ønsker sånne planter i den lokale faunaen, men må innrømme at det er kamp som er nesten umulig på vinne.

– Vi gjør det vi kan for å bekjempe disse plantene, men de er utrolig vanskelig å bli kvitt. En plante kan inneholde over 20 000 frø og kan leve 10-15 år i bakken, så det er så godt som umulig å utrydde dem, men det går å begrense spredningen. Slik været har vært i det siste er det også optimale forhold for vekst og jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett så store ansamlinger med såpass store tromsøpalmer som i år. Mange er jo 2,5 meter høye, sier Fjellvik Østvik.