Ringsaker kommune frifunnet i mobbesak hvor de ble saksøkt for 2,3 millioner kroner

Kommunen ble av Hedmarken tingrett frifunnet for erstatningsansvar i saken hvor en tidligere elev hadde søksøkt dem fordi han følte seg mobbet på Kilde skole da han gikk der.