Store snøfall fører til store utfordringer når det gjelder brøytevirksomhet. Kommunene i Innlandet ønsker å utvikle nye løsninger for håndtering av snø, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag formiddag.

De fire kommunene har varslet en pressekonferanse om saken fredag ettermiddag.

- Brøyting og rydding av snø er en viktig oppgave for flere kommuner i Norge på vintertid. At innlandskommunene nå går sammen for å finne nye og fremtidsrettede løsninger på disse utfordringen kan på sikt sikre at store deler av Norge blir mer fremkommelighet om vinteren, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune får altså 14 millioner kroner til prosjektet «Snø til besvær» fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Dette er ett av mange prosjekter i Norge som blir tildelt penger. Kommuner, helseforetak og direktorater får nå tilsammen 100 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer. Pengene går til innovasjon og nye løsninger.

Fire av prosjektene skal gi en tryggere og mer effektiv vannforsyning, men også håndtering av snø i Innlandet, og videooverføring ved nødsamtaler får pengestøtte. Fem prosjekter får mellom 10 og 14 millioner kroner. I tillegg får ni prosjekter 250.000 kroner hver til å gjennomføre forprosjekter.

- Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for fremtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Som stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap levere nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, både i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Innovasjonspartnerskap

·  I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca 24 millioner kroner).

·  Et innovasjonspartnerskap er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer (se konkrete eksempler i fylkesoversikten under).

· Det er tredje gang det lyses ut penger til såkalte innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles penger til såkalte før-kommersielle anskaffelser.

· I tillegg til pengestøtten vil de utvalget prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

· Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader.