Gå til sidens hovedinnhold

Ringsaker og Prøysenhuset – ble borte bak jordvoller for 5-6 år siden!

Artikkelen er over 2 år gammel

Ringsaker Blad hadde nylig et førstesideoppslag med Tor André Johnsen fra FRP om at Ringsaker blir borte i grøfter av jordvoller, og at Prøysenhuset blir nærmest usynlig fra E6 – når den nye 4-felts vegen kommer gjennom Ringsaker med jordvoller på begge sider.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For mange år siden satt Tor André Johnsen og hans FRP representert i kommunestyret når denne vegplanen ble grundig gjennomarbeidet, og vedtatt i Ringsaker kommunestyre.

Hvordan kan det være mulig av Ringsaker Blad og Tor André Johnsen å komme med dette som et hovedoppslag og nyhet nå – mange år etter at det er vedtatt?

Undertegnede hadde i denne vegsaken ordet i kommunestyret en rekke ganger – som nærmest eneste representant – og gjorde oppmerksom på disse jordvollene – som ville legge det meste av Ringsakers flotte kulturlandskap i skyggen. Mange steder er det flere hundre meter fra vegen til støyutsatt bebyggelse – og behovet for en så overdreven bruk av jordvoller er for meg vanskelig å fatte. Jeg hevdet at det finnes alternative botemidler for støy som 3 lags vinduer – støyskjermer ved uteplasser o.l. tiltak. Jeg ble ignorert og nesten ingen tok ordet i saken?

Hvor er de lokale politikernes påvirkning i slike støysaker? FRP var tause.

Men nå – da vegprosjektet for mange år siden er både prosjektert – politisk vedtatt – ute på anbud og snart ferdig bygget – da kommer altså Tor André Johnsen på banen – sammen med RB.

Undertegnede kjempet også for at om vi skulle bygge ei ny FYRTÅRNSBEDRIFT – nemlig PRØYSENHUSET – så måtte vi plassere det slik at det var så synlig som mulig – med så mye attraksjonseffekt som mulig – sett fra både jernbanen og nye E-6. Jeg var alene om den kampen – og ble til tider latterliggjort av andre partier.

Prøysenhuset ble lagt inn i skogen – nå med ei gardslampe til 1 mill. – som lyser mindre enn ei middels fjøslykt – slik at ingen som reiser forbi har den minste sjanse for å oppleve en såkalt «stoppeffekt.»

I tillegg til denne bortgjemte plasseringen i skogen – er det også nå under ferdigstillelse høye jordvoller langs vegen – som stenger sikten til Prøysenhuset ytterligere.

Dette visste vi for 5–6 år siden.

Spar meg for å komme med dette nå tor andre Johnsen. er du så langt etter i forståelsen av politiske prosesser. vennligst ikke representer Hedmark i neste stortingsperiode.

Forslag: Det eneste som kan redde litt stoppeffekt langs E6 og jernbane for Prøysenhuset nå, er å forstørre den gamle ideen om stolen. Den må være 20 meter høy og med ei Teskjekjærring på min. 5 meter som krabber opp stolbeinet og som er lyssatt. Plasseringen må være på eller oppå jordvollen – slik at ingen kan unngå å se den. Alternativt kan dere lage ei selvlysende steinrøys.

Landets 2 viktigste transportårer (NSB og E6) går forbi – og nå har vi Norgesrekord i å gjemme oss.

Tor Andre Johnsen kritisk fordi han ikke lenger kan se Prøysenstua fra E6: – Det er ikke turistvennlig