Snakker om helse og kulturforståelse i Brumunddal

Leoul Mekonen: holder foredrag om kulturforståelse på biblioteket i Brumunddal mandag klokka 19.

Leoul Mekonen: holder foredrag om kulturforståelse på biblioteket i Brumunddal mandag klokka 19.

DEL

Mandag 21. oktober:Foredrag om kulturforståelse holdes på biblioteket i Brumunddal mandag klokka 19.

Hvordan kan frivillige jobbe forebyggende i møte med flyktningefamilier og innvandrere?

Leoul Mekonen holder foredrag om kulturforståelse og kulturforskjeller i et helseperspektiv. Mekonen er leder til stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i forebyggende Arbeid- RKF. Han er studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP og driver kompetanseheving i Helse region Øst og sør. Han underviser om flere temaer som er knyttet til helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Han er sosionom, utdannet tolk og har master i helsefremmende og forebyggende arbeid. I stiftelsen Amathea driver han et prosjekt som er rettet mot innvandrere om forebygging av vold i nære relasjoner.


Artikkeltags