Gå til sidens hovedinnhold

Ringsaker skal dele ut over fire millioner til bedrifter som har hatt det tøft: – Søk nå!

– Lokalt næringsliv som har vært berørt av koronasituasjonen bør søke, sier næringsrådgiver i Ringsaker kommune Heidi T. Karlsen.

Tredje del av statens kompensasjonsordning til lokalt næringsliv har søknadsfrist 25. august 2021.

Ringsaker kommune er tildelt 4.220.000 kroner, som de skal fordele. Karlsen oppfordrer det lokale næringslivet til å søke.

– Søknadsprosedyren er basert på tillit og er ikke komplisert, men tallene skal kunne dokumenteres hvis det blir etterspørsel i etterkant, sier hun.

Disse bransjene prioriteres

Midlene er en ekstra bevilling fra Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD) og skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av korona. I særlig grad gjelder dette støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars–30. juni 2021.

Virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel inkludert salg av tjenester (utenom dagligvare), og reisebyråer og -arrangører prioriteres ved tildeling av midler.

Samarbeid om tildelinger

Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

– Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre, forteller Heidi Karlsen.

Bedriftene må søke på nettsiden regionalforvaltning.no, der Ringsaker har eget søknadsskjema. Søknadsfrist er 25. august 2021.