Planene om å bygge ut 41 tomter i friluftsområde vekker oppsikt: - Jeg vet ikke hvor jeg skal gå tur nå

Av

Ringsaker kommune har fått godkjent å bygge boliger i friluftsområde i Furnes med 41 tomter. Turgåer og beboer Torstein Hervland mener utvidet bebyggelse vil ødelegge naturen, og bli et støy- og trafikkproblem. - Området betyr så mye for oss, sier han.