For stor elgstamme snaubeiter skogen i Ringsaker

Beiteskader: Trærne er snauspiste til langt oppover stammene. Registreringen viser at andelen trær det var beitet på er det høyeste NIB har registrert.

Beiteskader: Trærne er snauspiste til langt oppover stammene. Registreringen viser at andelen trær det var beitet på er det høyeste NIB har registrert.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Elg i Ringsaker har ikke nødvendig vinterbeite. I enkelte områder er det også magert med sommerbeite. Slaktevekten på elg går ned på grunn av situasjonen.

DEL

Dette framgår av en elgbeitetaksering Norsk Institutt for Bioøkonomi har foretatt.

Ti takstlinjer

Totalt ble det foretatt ti takstlinjer i kommunens fem elgvald, fra Nes-halvøya i sør til Åstdalen i nord, tilfeldig lagt i de forskjellige valdene. Taksten ble ikke lagt til spesielle problemområder eller skogstyper, og representerer derfor et tilfeldig utvalg av den skogen som finnes i området både innenfor og utenfor sperregjerdet mot allmenningene, heter det i rapporten.

Taksten avdekket et svært stort beitetrykk på alle treslag unntatt gran.

– Andel av tilgjengelige trær som var beitet var det høyeste vi noen gang har registrert i våre beitetakster. Også andel beitet skudd pr. prøvetre var en god del høyere enn snittet i våre takster på Østlandet. Det høye beitetrykket gjelder både innenfor og utenfor sperregjerdet for fellesbeitet, heter det.

Spesielt bjørk var mer intens beitet i Ringsaker enn i andre områder, noe som tyder på at det er knapphet på annen tilgjengelig lauvskog.

Mindre lauv, mer bærlyng

– Riktignok var det en del rogn utenfor sperregjerdet, men veksten på disse var hardt begrenset på grunn av langvarig hard og intens beiting. Den gjennomsnittlige skuddlengden på rogn i Ringsaker var 3,1 cm mot 9,3 i de øvrige takstområdene, skriver NIBIO i sin rapport.

En analyse av elgmøkk i området viste av elgens sommerdiett består av mindre lauv i Ringsaker (om lag 10–15 prosent) enn ellers på Østlandet (30–40 prosent )

Det ble også funnet en svært høy dekningsgrad av blåbærlyng, den aller høyeste i våre takster. Det forklares av at andelen av løvtrebeite er lavere i Ringsaker enn ellers på Østlandet.

Anbefalinger

Produksjonen av beite for elg i Ringsaker er svært lavt. Det gjelder spesielt vinterbeite i hele takstområdet og for sommerbeite innenfor beiteområdet for husdyr.

Totalt tilgjengelig mengde vinterkvist er bare 27 prosent av snittet av våre øvrige takster på Østlandet.

I lys av at beitetrykket er svært høyt og trolig godt over planteartenes tålegrense, anbefaler vi at det gjøres en grundig vurdering av tetthet og kondisjonsutvikling på elgen, skriver NIBIO.

– Denne rapporten underbygger det som vi har klar over lenge, det at elgbestanden i kommunen har vært for stor. Og det er derfor vi har økt avskytingen for å redusere stammen, sier viltforvalter Finn Sønsteby.

Undersøker mer

– Vi har registrert at slaktevektene på elg stadig har gått ned, noe som nok har en sammenheng med knapphet på beite, sier kommunens viltforvalter Finn Sønsteby.

Han sier at han ikke har hatt noen påvirkning av hvor det skulle takseres, så han utelukker ikke at det kan være områder som ser både bedre og verre ut.

– Det er mulig at kommunen i tillegg til disse takstområdene det her refereres vil ta noen tilleggstakster der de vet at elgtettheten er størst, sier han.

Artikkeltags