Firma gikk konkurs etter at Ringsaker kommune innførte byggestopp i fjellet

– Vi hadde klart å innfri kravet fra Skatteetaten dersom Ringsaker kommune ikke hadde innført byggestopp i begynnelsen av juni, sier Britt Laila Holmseth, styreleder og daglig leder i konkursrammede Innlandet Tegnekontor.