94 prosent av regionens befolkning trives i nærmiljøet

Hedmark fylke har spurt 8000 personer om hvordan de har det. 1947 personer fra Hamarregionen har svart, hvorav 94 prosent svarte at de trives i nærmiljøet sitt.