Kommunen varsler mindre penger til investeringer de neste årene

Snart er Stavsberg skole ferdigbygd, Mjøsparken tar for alvor form og et nytt sykehjem i Moelv står for døren. Nå blir det varslet at det vil bli mindre penger til investeringer i Ringsaker de kommende årene.

DEL

I årene 2006 til 2018 har Ringsaker kommune investert millarder av kroner i om lag 800 prosjekter. Simenstua barnehage i Furnes, Nes barnehage, Moelv skole og Moelvhallen og Mørkved skole er bare noen av prosjektene politikerne har vedtatt at man skal bruke penger på. Investeringene i skoler og barnehager alene utgjør 1,8 milliarder kroner i perioden.

Fortsatt skal kommunen investere flere hundre millioner kroner i året, men rådmannen og assisterende rådmann varsler under dagens rammekonferanse i Mjøstårnet at investeringsrammene vil bli mindre. En viktig faktor til dette, er fordi kommunen ikke ønsker å ha en egenfinansiert gjeld på over to milliarder kroner. Ved utgangen av 2019 er det forventet at denne gjelda vil være på 1, 96 milliarder kroner.

- Investeringsnivå fremover er tilpasset det vi har kalt å kalle en handingsregel, hvor den egenfinansierte delen av langsiktig gjeld, skal holdes under to milliarder kroner, sier assisterende rådmann Espen Hvalby til politikerne under konferansen.

Økte utgifter til helse

Økte utgifter i helse- og omsorgssektoren er en annen medvirkende årsak til at investeringstempoet går ned.

Under konferansen mandag, kom det fram at kommunen i 2018 hadde en vekst i netto utgifter til helse- og omsorg i 2018 på nesten 15 prosent.

- Det å jobbe med omsorgstjenesten blir en viktig oppgave fremover. Det er vanskelig å skaffe nok kvalifisert bemanning, og det er ikke penger nok, sier rådmann Jørn Strand til politikerne.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) ser utfordringer med eldrebølgen som vil komme. Blant annet er det ventet at antallet personer med demens vil bli doblet frem mot 2050. I dag er det mellom 70 000 og 80 000 personer med demens i Norge.

- Behovet for tjenester vil øke, og staten har ikke gitt signaler om mer penger. De som trenger hjelp skal føle seg trygge på at de får den nødvendige hjelpen, og vi må finne ut hvordan vi skal gjøre dette på en hensiktsmessig måte, sier Steen til RB mandag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RÅDMANN: Jørn Strand.

RÅDMANN: Jørn Strand. Foto:

Må tenke nytt

Hun beskriver at man derfor er nødt til å se på hvordan man driver helse- og omsorgssektoren på en ny måte. Ringsaker kommune er blant annet midt i en stor omorganisering av sektoren, som vil tre i kraft fra høsten. Omorganiseringen er ment som et trekk for å møte framtidas utfordringer.

Det nye sykehjemmet i Moelv er også ment å være en forsmak på hvordan kommunen skal takle utfordringene som vil komme. Per nå er det planlagt satt av 375 millioner kroner til sykehjemmet fordelt på årene til og med 2023.

- Det blir spennende å bygge et sykehjem som er mer enn et sykehjem, et sted der også frivilligheten kommer inn, og hvor lokalsamfunnet blir en del av sykehjemmet. Vi må bygge et sykehjem som er fleksibelt, og hvor vi får mest mulig ut av pengene, sier Steen, og fortsetter:

- På Tømmerli har vi blant annet bygget nye omsorgsboliger som ved enkle grep kan gjøres om til sykehjemsplasser ved behov. Det er en slik fleksibilitet i bygningsmassen vi må ha.

- Har blitt varslet

Samtidig vedgår hun at det er en krevende prosess å bygge et sykehjem som ikke skal bygges som et tradisjonelt sykehjem.

- Det er også et krevende prosjekt. Det er mange avgjørelser som skal tas, og det krever mye av de som planlegger, sier ordføreren, og sier dette om at investeringsrammene vil bli mindre:

- Dette har blitt varslet i et par års tid. Det er ingen tvil om at med 700 til 800 investeringer de siste årene, så har takten vært høy. Men vi skal fortsatt investere for mange hundre millioner kroner i året, sier hun.

ORDFØRER: Anita Ihle Steen (Ap).

ORDFØRER: Anita Ihle Steen (Ap). Foto:


Artikkeltags