– Det er et stort underskudd på demokrati og innsyn i Ringsaker Almenning

Artikkelen er over 1 år gammel

Bonde Anders Frydenberg (48) på gården Dusgard på Ring retter kritikk og mener Ringsaker Almenning fremstår som lukket. Både styreleder og bestyrer i Ringsaker Almenning avviser at almenningen burde gitt detaljerte opplysninger i den pågående vann- og avsløpssaken.