Opptak fra RingsakerGallaen med vorespielsending fra klokka 19.40.