Fredag 20. januar 2017 arrangerer Ringsaker kommune RingsakerGallaen 2017, der de deler ut priser i en rekke kategorier. Det er tre nominerte i hver kategori, og publikum har hatt anledning til å nominere sine favoritter. Begrunnelsen for nominasjonene og prisvinnere offentliggjøres på RingsakerGallaen.

Her er de nominerte:

Idrettsstipendet

Kan tildeles ungdom fra 16 år som representerer idretten i Ringsaker på en særdeles positiv måte.

Lene Retzius

Ingrid Kvernvolden

Håvard Hovde

Årets idrettsleder

Årets idrettsleder kan tildeles en idrettsleder som har gjort en ekstraordinær innsats for aktivitet hos barn og unge.

Per Sigmund Heggelund

Irene Dybdahl

Henning Sveen

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger eller anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø kan stå som et forbilde for byggevirksomhet i kommunen.

Kiwi Næroset v/Harbyn AS

Ringsaker avlastningssenter v/Ringsaker kommune

Området Fjellstua v/ Sjusjøen Utvikling AS

Årets kulturformidler

Årets kulturformidler kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig innsats for kommunen innen ulike kunst og kulturkategorier.

Friserte Fruer

Halvard Olestad

Oddmund Mikkelsen

Årets musikkformidler

Årets musikkformidler kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig innsats for kommunen innen musikkformidling.

Erik Harstad

Trond Svendsen

Brumunddal jente- og guttemusikk

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for frivilligheten i Ringsaker.

Randi Nordli

Einar Lyngar

Furnes fotball

Omsorgs- og inkluderingsprisen

Omsorgsprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorg og omsorgsarbeid i Ringsaker.

Ringsaker solidaritetsgruppe ved Helen Rønningsbakken

Lensmannskontoret ved Terje Krogstad

Lise Holland

Hedrer flere

I tillegg prisene over hedres medaljører i internasjonale mesterskap, og Ringsakerprisen tildeles en person eller en organisasjon som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv.