Se bildene fra Dido og Aeneas & Cavalleria Rusticana!