P å over 30 ulike datoer blir det opera i regi av Ringsakeroperaen rundt om i regionen.

Det er ikke bare Ringsaker som nyter godt av at Ringsakeroperaen er en av innlandets fremste kulturinstitusjoner:

Som distriktsopera i Innlandet oppfatter vi det som vår plikt og rett å tenke Hedmark og Oppland som vårt distrikt. Vi er derfor spesielt glad for at vi har aktivitet og samarbeid i Tylldalen, Kongsvinger og Lillehammer, forteller operasjef Kari Bekken.

Stor spennvidde

Årsprogrammet preges av bredde og samarbeid med andre kultur- og næringsaktører.

– Fra storsatsingen Carmen med ni forestillinger, via faste poster som operasalonger til små og store enkeltarrangement i samarbeid med andre i Innlandet, forklarer Bakken.

«Skikkelige saker» med opera basert på Vazelina-sanger med premiere i Teatersalen 21. mars er et eksempel på det. Ellers bidrar Ringsakeroperaen blant annet

Tømmerstock-festivalen, Byfest, og åpning av «10 topper i Ringsaker» for å nevne noen lokale arrangementer.

Mange i aksjon

Det er også en hel rekke med mennesker som gjør det hele mulig.

– Det er sto variasjon i utøverne. Fra unger til profesjonelle veteraner og fra nye bekjentskaper til utøvere vi har samarbeidet med i mange år, avslutter operasjefen.