Legger ned Godlidalshytta for ny hytte på Øyungen?

Ny hytte: I fjor høst kjøpte Hamar og omegn Turistforening denne hytta ved Øyungen. Den ønsker de å rive, for så å bygge nytt.

Ny hytte: I fjor høst kjøpte Hamar og omegn Turistforening denne hytta ved Øyungen. Den ønsker de å rive, for så å bygge nytt.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Hamar og Hedmarken Turistforening ønsker fortsatt å bygge ei ny overnattingshytte ved Øyungen, til tross for at Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har sagt nei.

Men til gjengjeld tilbyr turistforeningen seg å legge ned driften av Godlidalshytta.

Det var i fjor høst turistforeningen kjøpte ei eldre hytte ved Øyungen, i den hensikt å rive den for så å oppføre ei ny overnattingshytte ved Rondanestien.

Flere instanser, blant andre villreinnemnda, la ned protest mot planene, og viste til at det ville medføre økt belastning på trekkvegene til villreinen.

Etter et dialogmøte med de berørte partene endrer imidlertid turistforeningen planen.

De bygger blant annet på opplysninger fra Anders Berg, RJFO, som viste at Godlidalshytta ligger utsatt til med hensyn til reintrekket, og at sommerbeitet ligger så langt øst og sør at ei hytte med økt ferdsel ved Øyungen ikke bør påvirke reinen.

På den bakgrunnen vil Hamar og Omegn Turistforening legge ned Godlidalshytta og bygge nytt ved Øyungen.

Artikkeltags