Nå skal de løfte hverdagen for fattige barn og unge

STOR GAVE: Kristin Vitsø Bjørnstad (leder for samfunn og gaver) og Michael Oreld (prosjekleder for samfunn og gaver) i Sparebankstiftelsen Hedmark har troen Hedmark Røde Kors i kampen mot barnefattigdom. Foran står Line Kristoffersen og Margrethe Nordby fra Hedmark Røde Kors. Foto: Jo E. Brenden

STOR GAVE: Kristin Vitsø Bjørnstad (leder for samfunn og gaver) og Michael Oreld (prosjekleder for samfunn og gaver) i Sparebankstiftelsen Hedmark har troen Hedmark Røde Kors i kampen mot barnefattigdom. Foran står Line Kristoffersen og Margrethe Nordby fra Hedmark Røde Kors. Foto: Jo E. Brenden

Artikkelen er over 1 år gammel

En stor pengegave på 2,3 millioner kroner. Hedmark Røde Kors har fått et solid dytt i jobben med å bedre hverdagen til barn og unge fra lavinntektsfamilier.

DEL

(Hamar Dagblad): – Vi har troen på dere, sier Kristin Vitsø Bjørnstad og Michael Oreld fra Sparebankstiftelsen Hedmark til Margrethe Nordby og Line Kristoffersen fra Hedmark Røde Kors.

De kunne denne uken formidle gladnyheten om at Hedmark Røde Kors får hele 2.315.000 kroner i gave, fordelt ut over de tre neste årene.

Pengene skal brukes til et løft av aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge i såkalte lavinntektsfamilier i Hedmark.

Mer aktivitet

NAV anslår at over 4.000 barn i Hedmark vokser opp i familier med lav inntekt. For mange av disse byr hverdagen på tøffe utfordringer.

– Vi vet at det har mange uheldige konsekvenser å vokse opp i fattigdom. Mange oppgir at de mangler sosiale nettverk, at de opplever ensomhet og at de rett og slett ikke har muligheter til å delta på alle arenaene som de jevnaldrende er med i, sier Kristoffersen, og fortsetter:

– Det igjen kan påvirke psykisk helse og evnen til å gjennomføre en utdanning.

– Barnefattigdom har vært et økende problem siden 2000-tallet. Vi opplever at Røde Kors er en solid aktør som har gode verktøy og er veldig flinke til å få med frivilligheten, sier Oreld.

Da Sparebankstiftelsen Hedmark kom med nyheten om pengegaven, var det stor jubel hos Hedmark Røde Kors:

– En fantastisk gave som gjør oss i stand til å få gjort mye! Vi skal kartlegge mer og der det er hull skal vi opprette flere aktiviteter for barn og ungdom. Nå blir jobben vår å rekruttere flere frivillige og få til et godt arbeid rettet inn mot disse barna og ungdommene, sier Kristoffersen.

Disse områdene vil de prioritere

Kristoffersen ser allerede nå for seg noen områder som må prioriteres:

– Vi ser at det er noen områder i fylket vårt som har et større behov enn andre. I sørfylket trenger vi flere tiltak. I Kongsvinger ligger andelen barn i lavinntektsfamilier på 16 prosent, mot landsgjennomsnittet på ti. Her må vi komme i gang.

– Også må vi starte kartlegging i Elverum og Tolga med tanke på å få til mer aktiviteter der.

Hedmark Røde Kors har i dag mange ulike aktiviteter rette mot barn fra lavinntektsfamilier.

De arrangerer en rekke gratis fritidsaktiviteter for barn mellom 6–12 år. De har mentorordning for ungdom og i prosjektet kalt «Ferie for alle» lager man gratis ferieopplevelser for familier.

– Vi skaper gode møteplasser med sosiale aktiviteter og trener på det å være sammen med andre.

Artikkeltags